Actualizare Plan Urbanistic General

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PUTNA
www.primariaputna.ro
tel: 0230414102 fax: 0230414102
Nr. 164 din 13.01.2023

Anunț public privind dezbaterea publică

Elaborare studii de fundamentare

Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Putna, județul Suceava

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică şi semnării contractului de prestări servicii încheiat cu REDV Birou de Arhitectură și Urbanism S.R.L., Primăria Comunei Putna, invită publicul interesat (persoane fizice şi juridice) să participe la dezbaterea publică din data de 30.01.2023, începând cu ora 11:00, sala Căminului cultural “Ștefan cel Mare” din localitatea Putna, Comuna Putna, jud. Suceava.

Planul Urbanistic General este o documentație cu caracter de reglementare, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize teritoriale să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experiență în elaborarea planurilor urbanistice generale, întocmite în urma unui proces participativ de planificare teritorială, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesați.

Acest eveniment are loc în condițiile prevăzute prin Ordinul de Ministru nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Vor fi prezentate şi dezbătute concluzii de fundamentare, situația actuală privind reglemantarea urbanistică a teritoriului respectiv direcțiile de dezvoltare ale comunei Putna, jud. Suceava.

Anunț public privind Etapa I

Elaborare studii de fundamentare

Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Putna, județul Suceava

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică şi semnării contractului de prestări servicii încheiat cu REDV Birou de Arhitectură și Urbanism S.R.L., Primăria Comunei Putna, județul Suceava, face cunoscut publicului demararea procedurii de elaborare a documentației „Actualizarea Planului Urbanistic General – P.U.G.”, respectiv Etapa I – Documentare şi întocmire studii de fundamentare.

Planul Urbanistic General este o documentație cu caracter de reglementare, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize teritoriale să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experiență în elaborarea planurilor urbanistice generale, întocmite în urma unui proces participativ de planificare teritorială, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesați.

În Etapa I, fundamentarea propunerilor din cadrul documentației „Actualizare P.U.G. Comuna Putna” se va realiza pe baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate ce vor face o analiză a situației existente, vor evidenția disfuncționalitățile şi prioritățile de intervenție, vor face propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților, prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare, abordând următoarele domenii-țintă:

 • localizarea geografică, cadrul natural, mediul, zonele de risc;
 • identificare/protejare patrimoniu natural şi construit, peisaje;
 • dezvoltarea infrastructurii tehnice majore (rețele naționale de transport gaze, electricitate, rețele de telecomunicații, rețele majore de transport apă, amenajări pentru gestionarea deșeurilor menajere şi industrială, rețele canale îmbunătățiri funciare etc.);
 • structura socii-demografică a Comunei Putna, județul Suceava;
 • dezvoltarea căilor de comunicații şi transport drumuri naționale (DN), drumuri județene (DJ) și drumuri locale (De);
 • zonificarea teritoriului şi contextul teritorial – identificarea unor axe de dezvoltare, coridoare de dezvoltare rurală, identificarea unor mecanisme sustenabile care pot genera forme de dezvoltare rurală coerente în raport cu activitățile specifice (turism, comerț, cultură și culte) Comunei Putna, județul Suceava.

 

În acest context, Primăria Comunei Putna, județul Suceava, invită publicul interesat (persoane fizice şi juridice) să transmită propuneri, opinii şi sugestii cu privire la dezvoltarea teritorială a comunei accesând acest link https://arcg.is/1j0ref1 sau QR_Codul ——————————————>

 

 

Propunerile, opiniile şi sugestiile vor fi transmise Primăriei Comunei Putna, județul Suceava, sat Putna nr. 310, în perioada 03 ianuarie 2023 – 03 februarie 2023, prin:

 • scrisori depuse la registratura Primăriei Comunei Putna, județul Suceava, de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri, între orele 8:00-14:00;
 • scrisori transmise prin poștă pe adresa Primăriei Comunei Putna, județul Suceava (cu data de trimitere în termenul limită comunicat);
 • scrisori transmise prin poșta electronică pe adresa: contact@primariaputna.ro

 

 • Studiu geotehnic_PUG_Putna_REV00 – Descarcă
 • Studii fundamentare_cadru natural, mediu, riscuri_schimbari climatice_PUG Putna_REV00 – Descarcă
 • Studii fundamentare_economie_demografie_PUG Putna_REV00 – Descarcă
 • Studiu_Proprietate_Putna_REV00 – Descarcă