Monitorul Oficial Local

1. STATUTUL Comunei Putna

 

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Putna

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Putna

 

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA

– Hotărâri adoptate

– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

 

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI PUTNA

– Dispozițiile emise de Primarul Comunei Putna, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

 

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

 

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

– Minute ședințe publice locale

– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Comunei Putna

– Declarații de căsătorie

– Alte documente de interes public

– Vanzari terenuri extravilan