Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
Vezi toate autorizațiile

Autorizație de demolare 11/12.04.2024

12/04/2024

Ca urmare a cererii adresate de beneficiar și în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire pentru:

DEMOLARE ANEXĂ C3 ( BUCĂTĂRIE)

SCHIPOR MARIA, Comuna Putna, județul Suceava

Carte funciară: 33496

Nr. TOPO: 33496

Număr cadastral: 33496

Investiție de bază: 26873.0 lei

În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr. 48 din data de 18.03.2024, elaborat de MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L., cu sediul în judetul SUCEAVA, mun. RĂDĂUȚI, str. CALEA CERNĂUȚI nr. 12, respectiv de arhitect MIHAI SEHLANEC - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

Nr. cerere: 1653

Dată cerere: 12/04/2024

Cu privire la autorizarea executării lucrărilor se fac următoarele precizări:

A. Documentaţia tehnică – d.T. (d.T.A.C.+d.T.O.E. Sau d.T.A.D.) -vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele şI acordurile obţinute, precum şI punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

  • Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice – D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
  • În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15)-(15') din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:

  1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
  2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate la I.S.C. – I.J.C. Suceava, precum şi la proiectantul lucrărilor;
  3. să respecte şi să asigure, în condiţiile legii, conformitatea lucrărilor cu conţinutul autorizaţiei, al documentaţiei tehnice – D.T. şi al avizelor de specialitate;
  4. să păstreze pe şantier, în condiţii corespunzătoare, exemplarul autorizaţiei împreună cu documentaţia tehnică – D.T., vizată spre neschimbare, şi să prezinte acestora organelor de control, în toate fazele determinante stabilite prin documentaţia tehnică;

Primar: Gheorghe Coroamă

Secretar general: Anca Doboș

Arhitect șef: Doboș Vincențiu

Întocmit de: Doboș Vincențiu

Dată creare: 12/04/2024

Taxa de autorizare: 3,0

Chitanța: 2007

Dată chitanță: 12/04/2024

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului însoţită de 1 exemplar din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

Ultima actualizare: 14:14 | 11.07.2024

Sari la conținut