Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
Vezi toate autorizațiile

Autorizație de demolare 10/03.04.2024

03/04/2024

Ca urmare a cererii adresate de beneficiar și în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire pentru:

DEMOLARE LOCUINȚĂ PARTER ( CORP C1 )

ROȘCA PETRU, Comuna Putna, județul Suceava

Carte funciară: 30231

Nr. TOPO: 30231

Număr cadastral: 30231

Investiție de bază: 23963.94 lei

În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr. 3 din data de 27.02.2024, elaborat de PANINOPOL S.R.L., cu sediul în judetul SUCEAVA, comuna FRĂTĂUȚII VECHI, respectiv de arhitect ANCA PANINOPOL - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

Nr. cerere: 1501

Dată cerere: 03/04/2024

Cu privire la autorizarea executării lucrărilor se fac următoarele precizări:

A. Documentaţia tehnică – d.T. (d.T.A.C.+d.T.O.E. Sau d.T.A.D.) -vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele şI acordurile obţinute, precum şI punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

  • Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice – D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
  • În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15)-(15') din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:

  1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
  2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate la I.S.C. – I.J.C. Suceava, precum şi la proiectantul lucrărilor;
  3. să respecte şi să asigure, în condiţiile legii, conformitatea lucrărilor cu conţinutul autorizaţiei, al documentaţiei tehnice – D.T. şi al avizelor de specialitate;
  4. să păstreze pe şantier, în condiţii corespunzătoare, exemplarul autorizaţiei împreună cu documentaţia tehnică – D.T., vizată spre neschimbare, şi să prezinte acestora organelor de control, în toate fazele determinante stabilite prin documentaţia tehnică;

Primar: Gheorghe Coroamă

Secretar general: Anca Doboș

Arhitect șef: Doboș Vincențiu

Întocmit de: Doboș Vincențiu

Dată creare: 03/04/2024

Taxa de autorizare: 24,0

Dată chitanță: 03/04/2024

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului însoţită de 1 exemplar din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

Ultima actualizare: 14:14 | 11.07.2024

Sari la conținut