Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Nr. crt.

Titlul proiectului de dispoziție

Compartimentul de resort care întocmește proiectul

Nr. și data referatului de necesitate

1

Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putnaîn ședință extraordinară

Secretar general comuna

21/07.01.2020


2

privind stabilirea salarizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Secretar general comuna

217/15.01.2020

3

privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2020

Secretar general comuna

227/16.01.2020

4

privind stabilirea salarizării domnișoarei Știrban Larisa Maria, angajat contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

Secretar general comuna

222/16.01.2020

5

privind numirea D nei Chelba Juravle Angela în funcția publică de execuţie,inspector, grad profesional principal  în Biroul financiar- contabil, achiziţii publice, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comuna

224/16.01.2020

6

privind angajarea pe durată determinată a doamnei Brînză Oana Elena în funcția de asistent personal, gradația 0

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

256/17.01.2020

7

privind stabilirea dreptului ajuorului pentru încălzirea locuinței cu lemne unor familii sau persoane sigure, după caz cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 pentru perioada sezonului rece ianuarie 2020-martie 2020

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

338/21.01.2020

8

privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a domnului Doboș Vincențiu , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Compartiment registratura-secretariat , resurse umane

348/22.01.2020

9

privind convocarea Consiliului local comunal Putna în ședință ordinară

Secretar general comuna

10

privind încetare contract individual de muncă a d-nei Mandici Elena- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

433/27.01.2020

11

privind numirea curatorului Juravle Gabriela pentru minorii Chelba-Juravle Constantin și Chelba -Juravle Gabriel

Secretar general comuna

12

privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceavapentru perioada ianuarie 2020- iunie 2020

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

584/31.01.2020

13

privind încetare plată indemnizație lunară acordată numitului Reuț Mircea-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

586/31.01.2020

14

privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Vișan Mariana

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

582/31.01.2020

15

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Vișan Mariana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

581/31.01.2020

16

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Aga Elena Angela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

581/31.01.2020

17

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Hînțar Lenuța Steluța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

581/31.01.2020

18

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

581/31.01.2020

19

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

581/31.01.2020

20

privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Mutescu Viorica

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

585/31.01.2020

21

avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a doamnei Știrban Larisa-Maria angajat contractual -Bibliotecar IIîn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Secretar general comună

563/31.01.2020

22

privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucăa doamnei Cîrneală Andreea , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Secretar general comună

564/31.01.2020

23

privind stabilirea sariului doamnei Procopiuc Praschiva, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Secretar general comună

565/31.01.2020

24

privind stabilirea sariului doamnei Crețan Rodica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Secretar general comună

566/31.01.2020

25

privind stabilirea sariului domnului Doboș Vincențiu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Compartiment registratura-secretariat , resurse umane

567/31.01.2020

26

privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava

Secretar general comuna

345/21.01.2020

27

privind aprobare acordare indemnizație lunare numitului Mandici Ilie-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

672/05.02.2020

28

privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD2019/2020 la nivelul comunei Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară

786/07.02.2020

29

privind numirea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic și a responsabililor cu riscurile din cadrul Primăriei comunei Putna

Șef Birou financiar contabil

30

privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă în cadrul Programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

922/14.02.2020

31

privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava  în ședință ordinară

secretar general comună

32

privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor necalificat – angajat contractual –  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

viceprimar

1014/19.02.2020

33

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ursachi Crenguța-Vasilica angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

912/13.02.2020

34

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Calanciuc Mariana angajat contractual- îngrijitor cu ½ normă  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

908/13.02.2020

35

privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Zegrea Nicolai-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1230/28.02.2020

36

privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Ilaș Gheorghe, reprezentant legal al numitului Îlaș Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1231/28.02.2020

37

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Fodor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1233/28.02.2020

38

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1233/28.02.2020

39

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Gheorghina Lăcrămioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1234/28.02.2020

40

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1234/28.02.2020

41

privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Circiu Elena Gheorghina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1235/28.02.2020

42

privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Popescu Ilie

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1236/28.02.2020

43

privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Cruț Viorica

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1236/28.02.2020

44

privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol

secretar general comună

1385/05.03.2020

45

privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor necalificat, a numitului Chiraș Vasile , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava

secretar general comună

167/20.03.2020

46

privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară

primar

1730/24.03.2020

47

aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Negru Ștefan reprezentant legal al minorei Negru Miruna-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1776/27.03.2020

48

privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Motrescu Divora tutore al numitului Motrescu Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1774/27.03.2020

49

privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Rusu Elena Maria-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1775/27.03.2020

50

privind angajarea pe durată determinată a doamnei BUBĂ DOMNICA în funcția de asistent personal, gradația 0

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1778/27.03.2020

51

privind angajarea pe durată nedeterminată a domnului MOTRESCU GHEORGHE în funcția de asistent personal, gradația 2

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1777/27.03.2020

52

privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Zubaș Ilie

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1804/31.03.2020

53

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1806/31.03.2020

54

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Mutescu Leontina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1806/31.03.2020

55

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Viorica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1806/31.03.2020

56

modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1807/31.03.2020

57

modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1807/31.03.2020

58

modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1807/31.03.2020

59

acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Mironescu Vasilică

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1805/31.03.2020

60

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BIHOLAR IULIANA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1901/09.04.2020

61

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BOGDAN MARIA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2097/23.04.2020

62

privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară

primar

63

privind convocarea de îndată Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară

primar

2161/27.04.2020

64

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Bobu Marta  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1961/14.04.2020

65

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Narghita Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

1961/14.04.2020

66

Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Lg. 416/2001

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2099/23.04.2020

67

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unei suprafețe de 449 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

Secretar general comuna

2223/04.05.2020

68

Privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronicşi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna,

Secretar general comuna

2279/07.05.2020

69

privind convocarea Consiliului local Putna in sedinta ordinara

primar

22.05.2020

70

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Chiraș Lina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2442/20.05.2020

71

privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Doina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2442/20.05.2020

72

privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Cenușă Gheorghe

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2443/20.05.2020

73

privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD la nivelul comunei Putna

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

2654/03.06.2020

74

privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară

primar

2798/10.06.2020

75

privind constituirea Comisiei comunei Putna pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

primar

3185/29.06.2020

76

privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei GORBAN ELENA

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3218/29.06.2020

77

privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRĂMIOARA

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3219/29.06.2020

78

privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CRUȚ MARIA

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3219/29.06.2020

79

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui OLARIU VALENTIN domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3216/29.06.2020

80

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRIMIOARA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3216/29.06.2020

81

privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CRUȚ MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3216/29.06.2020

82

privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familie pentru familia d-lui   CÎRDEI MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3217/29.06.2020

83

privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizata în condițiile legii, a unei suprafețe de 368 m.p. aparținând domeniului privat al xomunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

3052/22.06.2020

84

privind constituirea Comisiei speciale de atestare și inventariere a domeniului public și privat al comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

3279/02.07.2020

85

privind constituirea  Comisiei de verificare, evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte, în vederea acordării de finanţări nerambursabile, în anul 2020, din bugetul Primăriei comunei Putna, pentru activităţi nonprofit de interes local

consilier achiziții publice

3492/14.07.2020

86

privind încetarea contractului individual de munca al d-lui POPESCU GHEORGHE angajat contractual- muncitor IV- îngrijitor clădiri, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comună

3585/21.07.2020

87

privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă  în cadrul POAD-la nivelul comunei Putna

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3589/21.07.2020

88

privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară

primar

3600/ 21.07.2020

89

privind Convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

/23.07.2020

90

privind aprobarea Rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020

Biroul financiar contabil

3684/23.07.200

91

privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Mutescu Viorica

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3737/24.07.2020

92

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Motrecu Maria

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3738/24.07.2020

93

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Cioran Giulia

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3738/24.07.2020

94

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Brehuescu Maria

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3738/24.07.2020

95

privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Popescu Maria

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3739/24.07.2020

96

privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Baciu Daniela Simona

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3739/24.07.2020

97

privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Mazga Gabriela Nicoleta

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3740/24.07.2020

98

privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Hînțar Lenuța Steluța

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3740/24.07.2020

99

privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3740/24.07.2020

100

privind desemnarea persoanelor responsabile cu ținerea evidenței celor aflați în carantină sau izolare

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

3765/27.07.2020

101

privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna

primar

102

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna, județul Suceava

primar

103

privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

4128/12.08.2020

104

privind  desemnarea  reprezentanților primăriei comunei Putna , județul Suceava , care vor face parte din Grupul de Lucru  pentru derularea Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A)

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

4179/14.08.2020

105

privind   aprobarea listei destinatarilor finali care vor  beneficia  de  tichete  sociale pe suport electronic  pentru mese calde  în cadrul  Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A)

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

4180/14.08.2020

106

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

primar

107

privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor alimentare- transa a I în cadrul programului POAD la nivelul comunei Putna

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară

4304/20.08.2020

108

privind convocarea de îndată a Consiliului local în ședință extraordinară

primar

4371/24.08.2020

109

privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

110

privind aprobarea modalității de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4502/27.08.2020

111

privind  desemnarea  persoanelor responsabile pentru aplicarea și derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4517/28.08.2020

112

privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a două loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

secretar general

4549/31.08.2020

113

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Dabîca Maria

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

114

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Crețan Aurica

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

115

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Mutescu Leontina

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

116

privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-lui Reuț Constantin

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4565/31.08.2020

117

privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Aga Veronica Marioara

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4565/31.08.2020

118

privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Maria

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

119

privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 domnului Păduche Ilie

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

120

privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Elena Ioana

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

121

privind modificare cuantum ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cotos Maria Eva

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4564/31.08.2020

122

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Biholar Viorica

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

123

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cenușă Veronica

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

124

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cruț Viorica

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

125

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Hrițcan Dimitrie

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

126

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Reuț Constantin

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

127

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Zubaș Silvia

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4563/31.08.2020

128

privind încetare contract individual de muncă a domnei Bubă Domnica- asistent personal

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

4720/07.09.2020

129

privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

4725/07.09.2020

130

privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

4835/14.09.2020

131

privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

4911/15.09.2020

132

Privind desemnare personal tehnic necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 439,440 și 441 Putna

primar

133

Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară

primar

4973/17.09.2020

134

Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Cenușă Elena Elisabeta -asistent personal

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5006/21.09.2020

135

privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către d-na Plamadă Andreea în funcția de consilier achiziții publice, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar comună

4721/07.09.2020

136

privind încetarea raportului de serviciu a doamnei David Andreea-Diana  ca urmare a expirării termenului  în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional asistent

secretar general comună

4722/07.09.2020

137

Privind încetarea contractului individual de munca a doamnei Lucaci Teodora Lavinia

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5158/29.09.2020

138

Privind acordarea unei indemnizatii lunare numitei Licaci Teodora Lavinia tutore a numitului Cebereac Ilie- persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5187/30.09.2020

139

Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Dănilă Petru- persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5185/30.09.2020

140

Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Corbos Maria Emanuela persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5186/30.09.2020

141

aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Sasaran Cristina Maria  reprezentant legal al minorului Sarasan Lucas Sebastian- persoana cu handicap grav cu însoțitor

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5188/30.09.2020

142

privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara în funcția de asistent personal gradația 2

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5192/30.09.2020

143

privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnului Corboș Emanuel în funcția de asistent personal gradația 0

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5193/30.09.2020

144

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5195/30.09.2020

145

privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Silvia

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5195/30.09.2020

146

Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Prelipcean Bianca Florentina

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5095/24.09.2020

147

Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Reuț Claudia Florentina

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5095/24.09.2020

148

Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cruț Maria

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5095/24.09.2020

149

privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Cîrdei Ancuța Florentina

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5197/30.09.2020

150

privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-neiCîrdei Maria Eleonora

Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară

5197/30.09.2020

151

privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Andrieș Constatin

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5049/22.09.2020

152

Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2020-iunie 2021

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5194/30.09.2020

153

Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5056/22.09.2020

154

Privind organizarea comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investitii ” Lucrări de captare apă pluvială, de întreținere și accese pietonale în comuna Putna, județul Suceava”

primar

155

Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară

primar

5366/09.10.2020

156

Privind modificare dispoziției primarului nr. 85/2020

primar

157

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ilaș Anișoara angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

5586/23.10.2020

158

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Bodnar Maria  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

5587/23.10.2020

159

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Cenușă Marcel Constantin  angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

5588/23.10.2020

160

privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Ciobotariu Ionela îm funcția de asistent personal, gradția 0

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5657/28.10.2020

161

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Biroul financiar contabil

5681/29.10.2020

162

privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, jud Suceava în ședință extraordinară

primar

5714/30.10.2020

163

privind delegarea atribuţiilor de stare civilă D-nei Mitric Maria-Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi D-nei Doboş Anca –secretarul general al comunei Putna, judeţul Suceava

primar

164

privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5690/29.10.2020

165

privind acordarea dreptului la stimulent educational pentr grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada octombrie 2020-iunie 2021

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5690/29.10.2020

166

privind modificare cuantum alocație alocatie de susținere familiei d-nei Barbir Lucia

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5691/29.10.2020

167

privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Maria Mihaela

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5692/29.10.2020

168

privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Aga Viorica

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5693/29.10.2020

169

privind acordarea alocației de susținere familiei d-nei Barbir Petronela Iuliana

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5693/29.10.2020

170

privind acordarea drpturilor de aistenta socială pentru familia doamnei Petrescu Niculina

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5694/29.10.2020

171

privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei domnului Galan Cristian Marian

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5695/29.10.2020

172

privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Lucaci Dimitrie

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5695/29.10.2020

173

privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei doamnei Ciocan Virginia

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5695/29.10.2020

174

privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Axinte Elena

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

5708/23010.2020

175

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

primar

176

privind delegarea atribuţiilor de comunicare a sesizării pentru deschiderea procedurilor succesorale D-nei Mitric Maria- Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comună

5755/03.11.2020

177

privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronic 

şi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna,

secretar general comună

5756/03.11.2020

178

privind reorganizarea şi funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru identificarea nevoilor comunităţii şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

primar

03.11.2020

179

privind desemnarea D-nei Cîrneală Andreea , inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Putna, judeţul Suceava , pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere  şi declaraţiile de interese depuse de persoanele din cadrul Consiliului Local Putna şi Primărie comunei Putna , judeţul Suceava

primar

03.11.2020

180

privind numirea doamnei Doboş Anca –secretarul comunei Putna, pentru a răspunde de completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

primar

03.11.2020

181

privind desemnarea  doamnei Doboş Anca în calitate de responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă

primar

03.11.2020

182

privind reorganizarea Comisiei de efectuare a anchetelor sociale  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

primar

03.11.2020

183

 privind  reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare

primar

03.11.2020

184

privind reorganizarea Comitetului local şi al Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă de la nivelul comunei Putna , judeţul Suceava

primar

03.11.2020

185

privind împuternicirea  funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava, care vor semna certificatele şi adeverinţele eliberate de către autoritatea publică locală

primar

03.11.2020

186

privind desemnarea D-lui Gherasim Florentin Călin, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava , în scopul de a răspunde de 

aplicarea prevederilor  Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

primar

03.11.2020

187

privind numirea D-lui  Gherasim Florentin Călin, consilier superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava ca inspector de protecție civilă în comuna Putna, judeţul Suceava

primar

03.11.2020

188

privind  desemnarea D-lui Gherasim Florentin-Călin –consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna-pentru a duce la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă-Legea nr. 134/2010

primar

03.11.2020

189

privind desemnarea persoanei responsabile  de implementarea prevederilor legale privind asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

primar

03.11.2020

190

privind reorganizarea Comisiei de selecţionare  a fondului arhivistic al Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

primar

03.11.2020

191

privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea şi gestionarea petiţiilor

secretar general comună

5776/04.11.2020

192

privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 70/2016 referitoare la aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comună

5778/04.11.2020

193

privind organizarea comisiei ce va răspunde de aplicarea prevederilor  Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

secretar general comună

5777/04.11.2020

194

privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

5774/04.11.2020

195

privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

5775/04.11.2020

196

Privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Putna, județul Suceava către viceprimarul comunei

primar

04.11.2020

197

Privind reorganizarea Comisiei de recepție a materialelor, obiectivelor de inventar și mijloacelor fixe procurate pentru bunul mers al activității în cadrul Primăriei comunei Putna, județul Suceava

Biroul financiar contabil

5794/05.11.2020

198

privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna în ședință extraordinară

primar

5858/10.11.2020

199

privind constituirea comisiei care asigura controlul respectării prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate apartinând domeniului privat al comunei Ptna judetul Suceava

secretar general

5976/12.11.2020

200

privind convocarea Consiliului local comunal Putna, jud Suceava în ședință ordinara

primar

19.11.2020

201

privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral al secțiilor de votare din comuna Putna, județul Suceava în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

primar

20.11.2020

202

privind organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului pe anul 2020

Biroul financiar contabil

6260/25.11.2020

203

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Negru Ștefan  angajat contractual- șofer  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

6262/25.11.2020

204

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Cenușă Crenguța  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

6263/25.11.2020

205

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Zubaș Doina   angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

6264/25.11.2020

206

privind stabilirea locației pentru oficierea căsătoriilor

secretar general comuna

6266/25.11.2020

207

privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței unor familii sau persoane singure cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021

Compartiment asistență socială

6316/27.11.2020

208

privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada noiembrie 2020-iunie 2021

Compartiment asistență socială

6317/27.11.2020

209

privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Ilaș Rebeca

Compartiment asistență socială

6314/27.11.2020

210

privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Calancea Mihaela

Compartiment asistență socială

6314/27.11.2020

211

privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Adina

Compartiment asistență socială

6314/27.11.2020

212

privind încetarea plății alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Doina Elena

Compartiment asistență socială

6315/27.11.2020

213

privind încetarea plății ajutorului social cordat conform prevederiloe Lg. 416/2001 pentru familia numitului Cotos Ilie

Compartiment asistență socială

6313/27.11.2020

214

privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizată în condițiile legii a unei suprafețe de 2046 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava

primar

215

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020

Birou financiar contabil

6480/10.12.2020

216

privind constatarea suspendării de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

primar

CM CCMAO NR. 0237362

217

privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

218

privind constituireaComisiei de evaluare pentru vanzarea prin licitatie publica, organizata în condițiile legii, a două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Putna, judetul Suceava

Biroul financiar contabil

6509/14.12.2020

219

privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece decembrie 2020-martie 2021

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6792/28.12.2020

220

privind încetarea plății ajutolui social acordat conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia doamnei Brânză Elena

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6787/28.12.2020

221

privind încatarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Bobu Maria

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6788/28.12.2020

222

privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Fodor Livia Ana

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6788/28.12.2020

223

privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Veronica

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6788/28.12.2020

224

privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei acordată familiei numitului Pîrghie Maria

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6791/28.12.2020

225

privind acordarea ajutorului conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru persoana singură Motrescu Nicoleta

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6789/28.12.2020

226

privind acordarea ajutorului social conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia domnului Cotos Nicolae

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6789/28.12.2020

227

privind acordarea dreptului la stimulent educaționalpentru grădinoță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna PĂutna pentr perioada decembrie-2020-iunie 2021

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6793/28.12.2020

228

privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-nei Cenușă Lilioara domiciliată în comuna Putna judetul Suceava

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

6790/28.12.2020

1

privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL vor dobândi în cote egale posesia asupra imobilului nr. 33587, compus din teren categoria de folosință fâneață în suprafață de 950 m.p.

BNP

1489/17.122020

2

privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL  vor dobândi în cote egale de la tatăl lor BOCA ADRIAN dreptul de proprietate asupra unor imobile din comuna Putna

BNP

1487/17.12.2020

3

privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat I- angajat contractual –cu ½ normă   în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Viceprimar

11/04.01.2021

4

privind organizarea grupului de lucru pentru distirbuirea pachetelor de alimente şi produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava.

Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara

88/07.01.2021

5

privind modificarea contractului individual de muncă al domnului  Chiraș Vasile , angajat contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna , judeţul Suceava

secretar general comuna

6838/30.12.2020

6

privind acordarea de spor pentru munca de noapte D-lui Chiraș Vasile- angajat contractual în funcţia de muncitor IV-fochist în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

viceprimar

254/14.01.2021

7

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna in ședința ordinară

primar

8

privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Octavian-Gheorghe, angajat contractual-muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

9

privind stabilirea salariului  domnului Procopiuc Ionel, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

10

privind stabilirea salariului  domnului Biholar Adrian -Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

11

privind stabilirea salariului  domnului Luca Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

12

privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Constantin, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

13

privind stabilirea salariului  doamnei Crețan Luminița, angajat contractual- guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

14

privind stabilirea salariului  domnului Negru Ștefan, angajat contractual- șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

15

privind stabilirea salariului  domnului Aga Ștefan, angajat contractual- referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

16

privind stabilirea salariului  doamnei Calanciuc Mariana, angajat contractual- îngrijitor ½ normă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general

446/25.01.2021

17

privind stabilirea salariului  domnului Scripcariuc Constantin Teodor, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

18

privind stabilirea salariului  domnului Cenușă Marcel Constantin, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

19

privind stabilirea salariului  domnului Mironescu Pavel, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

446/25.01.2021

20

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Mitric Maria Paraschiva funcționar public- consilier asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

467/25.01.2021

21

privind stabilirea salarizării asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

secretar general

492/26.01.2021

22

privind stabilirea   indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 

începând cu data de 13.01.2021

secretar general

497/26.01.2021

23

privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Lucaci Teodora Lavinia tutore Cebereac Ilie -persoană cu handicap grad cu însoțitor

compartiment asistenta sociala

502/26.01.2021

24

privind angajarea pe durata nedeterminata a doamnei Lucaci Teodora Lavinia  în funcția de asistent personal , gradatia 1

compartiment asistenta sociala

503/26.01.2021

25

privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor calificat I tâmplar, cu ½ normă, a numitului Rotar Vasile  , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava

secretar general

574/29.01.2021

26

privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței sezon rece ianuarie 2021- martie 2021

compartiment asistenta sociala

566/29.01.2021

27

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul Procedurii simplificate – intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Furnizare tractor pentru Primaria comunei Putna, județul Suceava”

viceprimar

527/27.01.2021

28

privind încatarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia numitei Aga Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

compartiment asistenta sociala

572/29.01.2021

29

privind aprobarea acordarii unei indemnizatii lunare numitului Zegrea Nicolai -persoana cu handicap grav cu insotitor

compartiment asistenta sociala

568/29.01.2021

30

Privind acordarea alocației de sustinere a familiei pentru familia d-nei Plașca Ionela domiciliata în comuna Putna, județul Suceava

compartiment asistenta sociala

571/29.01.2021

31

privind acordare ajutor social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat domnului Fodor Vasile

compartiment asistenta sociala

569/29.01.2021

32

privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Păduche Ilie

compartiment asistenta sociala

570/29.01.2021

33

privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Cotos Gheorghe

compartiment asistenta sociala

570/29.01.2021

34

privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia domnului Cotos Gheorghe

compartiment asistenta sociala

572/29.01.2021

35

privind acordarea dreptului la stimulent educațioal pentru grădiniță su formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada ianuarie 2021-iunie 2021

compartiment asistenta sociala

567/29.01.2021

36

privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Putna, județul Suceava

primar

37

privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

831/12.02.2021

38

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinara

primar

39

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Aga Ștefan   angajat contractual- referent asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general

995/18.02.2021

40

Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada februarie2021-iunie 2021

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1173/26.02.2021

41

Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Biholar Alina Lenuța în funcția de asistent personal, gradația 0

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1174/26.02.2021

42

Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat pentru perosna singură/ familia d-lui Rotiliuc Simion

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1177/26.02.2021

43

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg nr. 416/2001 pentru familia doamnei Gorban Elena

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

44

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 pentru familia domnului Ianachi Gheorghe

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

45

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cîrciu Elena Gheorghina

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

46

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Elena

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

47

Privind încetarea plății alocației de susținerea familiei pentru familia doamnei Biholari Daniela

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

48

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Mutescu Leontina

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1176/26.02.2021

49

Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a pachetelor cu ajutoare alimentare-tranșa II în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1179/26.02.2021

50

Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor de igienă în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1178/26.02.2021

51

privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Bodale Irina- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1195/01.03.2021

52

privind constatare suspendare raporturi de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, consilier achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

cerere Plamadă Andreea

1356/08.03.2021

53

Privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

1513/12.3.2021

54

Privind organizare comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții” Construire Grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, comuna Putna, județul Suceava”

referent urbanism

1490/11.03.2021

55

Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Bodale Iuliana Silvia în funcția de asistent personal, gradația 0

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

1760/22.03.2021

56

Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Corboș Emanuel angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

1761/23.03.2021

57

Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

1767/23.03.2021

58

Privind rectificarea  actului de deces nr. 41/2020 privind pe  POPESCU GHEORGHE , înregistrat la Primăria comunei Putna, judeţul Suceava

Ofiter stare civila

7071/18.02.2021

59

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială

1934/30.03.2021

60

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Reuț Ancuța Liliana dociciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartiment asistenta socială

1933/30.03.2021

61

Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg. 416/2011 pentru familia doamnei Reuț Ancuța Liliana

Compartiment asistenta socială

1937/30.03.2021

62

Privind încatarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 pentru familia domnului Nistor Gheorghe

Compartiment asistenta socială

1938/30.03.2021

63

Privind încetarea dreptului la stimulent educational acordat minorei Biholari Maya Elena începând cu luna aprilie 2021

Compartiment asistenta socială

1932/30.03.2021

64

Privind organizarea Comisiei locale pentru recepţia finală a  obiectivului de investiţii              ” Desființare Grădiniță existentă și înființare, dotare Grădiniță cu program normal în sat Putna,  comuna Putna, județul Suceava ”

Referent urbanism

2104/07.04.2021

65

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

66

Privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului temporar vacant de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava și constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

secretar general comună

2242/15.04.2021

67

Privind aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Putna, județul Suceava, în anul 2021

primar

68

Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Irimescu Teodora- persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2473/28.04.2021

69

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Rotiliuc Ramona Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

70

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Galan Dana Andreea domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

71

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

72

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Lenuța Măriuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

73

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Petronela Iuliana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

74

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bobu Marta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2472/28.04.2021

75

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Galan Cristian Marian

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2474/28.04.2021

76

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Bîcu Romeo Oliver

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2474/28.04.2021

77

Privind încetarea dreptului la stimulent educațional acordat minorei Crețan Aurica începând cu luna Mai 2021

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2471/28.04.2021

78

Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Breabăn Carolina în funcția de asistent personal, gradația 0

primar

79

Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Aolăriței Niculina în funcția de asistent personal, gradația 0

primar

80

Privind numirea D-nei David Andreea Diana în funcția publică de execuție, temporar vacantă, consilier achiziții publice, grad profesional asistent în Biroul financiar-contabil, achiziții publice, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

2681/12.05.2021

81

Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

82

Privind autorizarea încheierea unui contract de donație prin care minorul Palievici Ștefan cu CNP 5111024330205 va dobândi dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul nr. 30563, compus din teren categoria de folosință arabil în suprafață de 1.732 m.p., înscris în CF nr. 30563 a comunei cadastrale Putna

primar

83

Privind încetarea încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Popescu Ramona Păunița

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2977/28.05.2021

84

Privind suspendarea ajutorului social acordat conform Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3004/31.05.2021

85

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(nei) Juravle Elena domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2978/28.05.2021

86

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Cenușă Adina domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2980/28.05.2021

87

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Bîcu Romeo Oliver domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2980/28.05.2021

88

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Popescu Ramona Păunița domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2980/28.05.2021

89

Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru luna Iunie 2021

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

2986/28.05.2021

90

Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Puzdre Trandafira Mirela angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comună

2976/27.05.2021

91

Privind convocarea Consiliului local Putna in ședință extraordinară

primar

3053/02.06.2021

92

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna în ședință extraordinară

primar

3324/17.06.2021

93

Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții

secretar general comună

3315/17.06.2021

94

Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, în ședință ordinară

95

Privind angajarea pe durată determinată a doamnei Coneac Lăcrămioara în funcția de asistent personal, gradația 0

96

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificărilor și completărilor ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cotos Nicolae

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3524/30.06.2021

97

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cenușă Maria

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3524/30.06.2021

98

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Pintescu Cristina Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3523/30.06.2021

99

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Cotos Nicolae domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3523/30.06.2021

100

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului (ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3531/30.06.2021

101

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cenuță Lenuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3532/30.06.2021

102

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Schipor Gheorghe – persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3521/30.06.2021

103

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Buba Dimitrie- persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3520/30.06.2021

104

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Schipor Mirela – persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3522/30.06.2021

105

Privind reluarea plății ajutorului social acordat conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3544/30.06.2021

106

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pintescu Mariana Ana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

3532/30.06.2021

107

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

108

Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

109

Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Coneac Lăcrămioara  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

4042/27.07.2021

110

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) BARBIR PETRONELA IULIANA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4093/29.07.2021

111

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) PLEȘCA IONELA domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4092/29.07.2021

112

Privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/ familia dlui/dnei HRIȚCAN VICTORIA

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4095/29.07.2021

113

Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitului ZEGREA NICOLAI -persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4094/29.07.2021

114

Privind constituirea comisiei de disciplina

Secretar general comuna

3656/07.07.2021

115

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Schipor Elena  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comuna

4040/27.07.2021

116

privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul  Primăriei comunei Putna, județul Suceava

primar

4370/17.08.2021

117

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ilaș Ana Georgeta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4529/30.08.2021

118

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4529/30.08.2021

119

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4529/30.08.2021

120

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Prelipcean Bianca Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4529/30.08.2021

121

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Alina Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4528/30.08.2021

122

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ciocan Virginia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4528/30.08.2021

123

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Prelipcean Bianca Florentina

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4527/30.08.2021

124

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară

Primar

4586/01.09.2021

125

privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 57/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea  Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, judeţul Suceava

Viceprimar

4606/01.09.2021

126

privind aprobarea Listei suplimentare-produse de igienă transa IV, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava


Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4715/08.09.2021

127

privind aprobarea Listei suplimentare-ajutoare alimentare transa III, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

4716/08.09.2021

128

privind aplicarea sancţiunii disciplinare de reducere a salariului de bază pe o durată de o lună, cu 10 % , muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava

Comisie cercetare disciplinara prealabila

4693/07.09.2021

129

Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , judetul Suceava în ședință extraordinară

primar

4803/15.09.2021

130

privind  suspendarea contractului individual de muncă al D-lui Corboș Emanuel, angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

cerere Corboș Emanuel

4925/21.09.2021

131

privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară

primar

4982/23.09.2021

132

privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară

133

Privind  aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Corboș Maria Emanuela- persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5135/30.09.2021

134

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5131/30.09.2021

135

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) ROTILIUC RAMONA FLORENTINA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5133/30.09.2021

136

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Ilioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5133/30.09.2021

137

Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Sasaran Cristina Maria reprezentant legal al minorului Sasaran LucasSebastian

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5132/30.09.2021

138

Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2021-iunie 2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5134/30.09.2021

139

Privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social acordat conform Legii nr 416/2001 pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5215/06.10.2021

140

Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară

Primar

5344/13.10.2021

141

Privind aplicarea sancţiunii disciplinare de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă a domnului  Procopiuc Ionel, muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava

Comisia disciplinara

5411/14.10.2021

142

Privind încetarea contractului individual de munca al d-lui PROCOPIUC IONEL angajat contractual- muncitor calificat II- , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar comuna

5465/18.10.2021

143

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară

Primar

144

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Chiraș Vasile  angajat contractual- muncitor calificat IV-fochist  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comuna

5566/21.10.2021

145

privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Aanei Victorița Ilaria  angajat contractual- asistent medical comunitar  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comună

5567/21.10.2021

146

Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Brănză Oana Elena- asistent personal al persoanei cu handicap grav cu însoțitor Brînză Vasile Adrian

 5282/08.10.2021

147

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Brînză Vasile Adrian -persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5640/27.10.2021

148

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5698/29.10.2021

149

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Reuț Claudia Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5698/29.10.2021

150

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Buraciuc Ileana  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5699/29.10.2021

151

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Crețan Aurica  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5699/29.10.2021

152

Privind acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoana singră/ familia d-lui Galan Cristian-Marian

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5700/29.10.2021

153

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5701/29.10.2021

154

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cîrdei Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5702/29.10.2021

155

Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava pentru perioada noiembrie2021- iunie 2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5703/29.10.2021

156

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pleșca Ionela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5704/29.10.2021

157

Privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Bîcu Ștefan care ocupa funcția publică de referent, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava ca urmare a decesului acestuia

Secretar general comuna

5730/02.11.2021

158

Privind încetarea dreptului la stimulent educațional educațional acordat minorului Reuț Alexandru Ionuț începând cu luna decembrie 2021

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

5731/02.11.2021

159

Privind desemnarea doamnei Cîrneală Andreea, având funcţia de inspector superior în cadrul Biroului finaciar contabil,achiziţii publice,urbanism şi amenajarea teritoriului, cu responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă

Secretar general comuna

5739/03.11.2021

160

Privind modificarea şi completarea fişei postului D-nei Cîrneală Andreea și a   D-nei David Andreea Diana funcţionari publici în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Șef Birou financiar -contabil

5784/04.11.2021

161

Privind organizarea Comisiei locale pentru recepția unor lucrări de reparații și investiții efectuate în comuna Putna, județul Suceava

primar

162

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară

primar

163

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Brînză Vasile Andrian – persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

Nr. 6354/25.11.2021

164

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav BUBĂ DIMITRIE – persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6355/25.11.2021

165

Privind angajarea pe durată determinată  a doamnei BUBĂ DOMNICA în funcția de asistent personal, gradația 0

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6357/25.11.2021

166

Privind angajarea pe durată determinată  a doamnei CREȚAN GENOVEVA CAMELIA  în funcția de asistent personal, gradația 1

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6358/25.11.2021

167

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Cenușă Constantin – persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6275/25.11.2021

168

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Aga Radu -persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6359/25.11.2021

169

Privind modificarea contractului individual de muncă al domnului  Rotar Vasile , angajat contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna , judeţul Suceava

Secretar general comună

6400/26.11.2021

170

Privind angajarea pe durată nedeterminată  a doamnei NICOARĂ ELENA  în funcția de asistent personal, gradația 1

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6356/25.11.2021

171

Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01.-20.11.2021

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6366/26.11.2021

172

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Bodnar Mihaela  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6365/26.11.2021

173

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Corboș Emanuel  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6365/26.11.2021

174

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Nistor Nicoleta Mihaela  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6365/26.11.2021

175

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Moisiuc Alexandra Ionela  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6365/26.11.2021

176

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Gîngă Cristina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6360/26.11.2021

177

privind acordare ajutor social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat doamnei Ștefan Felicia Voichița

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6363/25.11.2021

178

privind modificarea cuantumului ajutorului social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat domnului Fodor Florin

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6362/25.11.2021

179

Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Negru Elena

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6361/25.11.2021

180

Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava pentru perioada decembrie 2021- iunie 2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6365/26.11.2021

181

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cenușă Ursulean Marius domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6364/25.11.2021

182

Privind organizarea și desfășurarea inventarierii patrimoniului pe anul 2021

Biroul financiar contabil

6413/26.11.2021

183

Privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2021

Biroul financiar contabil

6454/06.12.2021

184

Privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat III- angajat contractual –cu ½ normă   în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Viceprimar

6530/09.12.2021

185

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

primar

186

Privind apobarea scoaterii din functiune/casării mijloacelor fixe la Școala gimnazială ” Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, județul Suceava

primar

187

Privind încetare contract indivicual de muncă a doamnei Breabăn Carolina- asistent persoanl

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6705/17.12.2021

188

Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01.12-20.12.2021

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6766/21.12.2021

189

Privind  organizarea concursului pentru recrutarea unui funcţionar public în vederea ocupării postului  vacant de  inspector, clasa I, grad profesional principal,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Secretar general comuna

6803/28.12.2021

190

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Schipor Andreea  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6817/28.12.2021

191

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Cenușă Lenuța  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6817/28.12.2021

192

Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bicu Ilioara domiciliată în comuna Pudețul Sucavea

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6818/28.12.2021

193

Privind acordarea drepturilor de asistență socială pentru familia d nei Reuț Claudia Florentina

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

6834/28.12.2021

194

Privind stabilirea salarizării asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

Secretar general comuna

6847/29.12.2021

195

Privind stabilirea   indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 

începând cu data de 01.01.2022

Secretar general comuna

6849/29.12.2021

1

Privind  organizarea  examenului de promovare în grad profesional  a  unui  funcţionar public de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei  Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Compartiment registratura, resurse umane

38/04.01.2022

2

Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Rotar Vasile  angajat contractual- muncitor calificat I-tâmplar  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comuna

79/05.01.2022

3

Privind dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada ianuarie 2022 iunie 2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

117/07.01.2022

4

Privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării  consilierului de etică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava

Secretar general comuna

446/21.01.2022

5

Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară

Primar

6

Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01.01-20.12.2022

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

624/28.01.2022

7

Privind încetarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav SCHIPOR MIRELA-persoană cu handicap grav cu însoțitor

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

423/20.01.2022

8

Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei POPESCU VOICHIȚA -persoană cu handicap grav cu însoțitor prin curator special

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

316/17.01.2022

9

Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Comarițan Irina în funcția de asistent personal gradatia 2

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

345/18.01.2022

10

Privind angajarea pe durată determinată a doamnei HASNA GEORGETA  în funcția de asistent personal gradatia 0

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

626/28.01.2022

11

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Ramona Paunița domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

451/25.01.2022

12

Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Brehuescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

451/25.01.2022

13

Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Schipor Grațiela Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

432/20.01.2022

14

Privind acordare ajutor social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat domnului Nistor Gheorghe

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

452/25.01.2022

15

Privind încetare contract indivicual de muncă a doamnei Bodnar Maria- asistent persoanl

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

693/01.02.2022

16

Privind numirea D-nei  Mitric Maria Paraschiva în funcţia publică de execuţie,consilier, grad profesional principal  în Compartimentul registratura, secretariat, fond arhivistic, registru agricol, resurse umane, stare civila, relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comună

846/08.02.2022

17

Privind încetarea contractului individual de munca, pe perioadă nedeterminată,  al domnișoarei Știrban Larisa Maria angajat contractual-  bibliotecar II- , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

CERERE

853/08.02.2022

18

Privind numirea D-nei Știrban Larisa-Maria în funcţia publică de execuţie, vacantă, 

inspector, grad profesional principal  în Biroul financiar- contabil, achiziţii publice, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Secretar general comuna

877/09.02.2022

19

Privind convocarea de îndată a Consiliului local comnal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară

primar

881/09.02.2022

20

privind stabilirea salariului   doamnei Procopiuc Paraschiva,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

21

privind stabilirea salariului   doamnei Crețan Rodica,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

 991/10.02.2022

22

privind stabilirea salariului   domnului Doboș Vincențiu,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Compartiment registratura secretariat

911/10.02.2022

23

privind stabilirea salariului   domnului Gherasim Florentin Călin,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

 991/10.02.2022

24

privind stabilirea salariului   doamnei Cîrneală Andreea,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general comuna

991/10.02.2022

25

privind stabilirea salariului   doamnei Chelba Juravle Angela,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general comuna

991/10.02.2022

26

privind stabilirea salariului   doamnei David Andreea Diana,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

27

privind stabilirea salariului   doamnei Mitric Maria Paraschiva,  funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general comuna

991/10.02.2022

28

privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Octavian-Gheorghe, angajat contractual-muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

29

privind stabilirea salariului domnului Rotar Vasile, angajat contractual-muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general comuna

991/10.02.2022

30

privind stabilirea salariului  domnului Biholar Adrian -Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava,

secretar general comuna

991/10.02.2022

31

privind stabilirea salariului  domnului Luca Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

32

privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Constantin, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

33

privind stabilirea salariului  doamnei Crețan Luminița, angajat contractual- guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

34

privind stabilirea salariului  domnului Negru Ștefan, angajat contractual- șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

35

privind stabilirea salariului  domnului Aga Ștefan, angajat contractual- referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

36

privind stabilirea salariului  doamnei Calanciuc Mariana, angajat contractual- îngrijitor ½ normă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

37

privind stabilirea salariului  domnului Scripcariuc Constantin Teodor, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

38

privind stabilirea salariului  domnului Cenușă Marcel Constantin, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

39

privind stabilirea salariului  domnului Mironescu Pavel, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

40

privind stabilirea salariului  domnului Chiraș Vasile, angajat contractual-muncitor calificat IV în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

secretar general comuna

991/10.02.2022

41

privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava pentru a face parte din grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentelor pastorale

secretar general comuna

942/11.02.2022

42

Privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comuna

947/11.02.2022

43

Privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Putna, județul Suceava

secretar general comuna

948/11.02.2022

44

De aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Putna, județul Suceava

Birou financiar contabil

946/11.02.2022

45

Privind desemnarea doamnei Mitric Maria Paraschiva consilier de etică în cadrul Primăriei comunei Putna, județul Suceava

secretar general comuna

970/14.02.2022

46

privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară

primar

47

Privind aprobarea prelungirii indemnizației lunare acordate numitului Negru Ștefan reprezentant legal al Negru Miruna

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

1169/24.02.2022

48

Privind încetarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Cristian VIRGINIA-persoană cu handicap grav cu asistent personal

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

1174/24.02.2022

49

Privind încetarea contractului individual de muncă a d-lui Motrescu Gheorghe-asistent personal din comuna Putna, jud Suceava

Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară

1173/24.02.2022