Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lista funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Putna

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2024

Nr crt. Funcţia Salariul de bază / Solda funcţiei de bază / Salariul funcţiei de bază / Indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul baza de calcul cota procentuală valoarea brută a sporurilor compensaţiilor adaosurilor primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie precum şi baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an precum şi baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an precum şi baza legală a acordării acesteia; Orice alte drepturi în bani şi/sau în natură dacă este cazul precum şi baza legală a acordării acestora; Orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial precum şi baza legală a acestora.
1 Primar 10867 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 5175 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 - - - -
2 Viceprimar 8452 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 4025 lei 50 % art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017 - - - -
3 Secretar general comuna 8452 Majorare salar de bază Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 - - -
4 Şef Birou 8452 Majorare salar de bază Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 - - -
5 Consilier superior gr. 5 7246 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
6 Consilier superior gr. 5 7246 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
7 Consilier superior gr. 5 7246 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
8 Inspector superior gr. 3 6679 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
9 Inspector superior gr. 3 6679 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
10 Consilier principal gr. 4 6063 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
11 Inspector principal gr. 2 5634 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
12 Consilier achiziții publice – principal gr 2 5634 Majorare salar de bază Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
13 Referent superior gr. 3 5724 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
14 Referent de specialitate II gr. 1 4574 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
15 Muncitor calificat I gr. 5 4926 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
16 Muncitor calificat I gr. 4 4806 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
17 Muncitor calificat II gr. 5 4525 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
18 Muncitor calificat II gr. 5 4697 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
19 Muncitor calificat IV gr. 3 3980 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
20 Îngrijitor ½ normă gr. 2 1895 - - Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
21 Guard 3956 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
22 Șofer gr. 2 3946 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
23 Paznic gr. 4 4023 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
24 Consilier gradul II gr. 2 5114 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
25 Asistent medical comunitar principal gr 5 5464 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor condiții deosebite 7%
- -
26 Asistent medical comunitar gr. 3 5133 - 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor condiții deosebite 7%
- -
27 Asistent personal gr 4 3465 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
28 Asistent personal gr 3 3465 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
29 Asistent personal gr 2 3465 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
30 Asistent personal gr 1 3465 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
31 Asistent personal gr 0 3465 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 - -
32 Consilier local 1086 - - - - -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 09.2023

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a vaucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia
1. Primar 10350 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 4680 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 8050 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 3640 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 8050 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
4. Șef Birou 8050 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
5. Consilier superior gr. 5 6587 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 6587 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 6387 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 6079 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 5789 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier principal gr. 4 5504 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector principal gr. 2 5114 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice-principal gr.2 5114 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 5207 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent de specialitate debutant gr.0 3864 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I gr.5 4468 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat I gr.4 4359 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.5 4124 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat II gr.4 4163 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor calificat IV gr.3 3625 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr.2 1727 Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 3013 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr.2 3583 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 4 3660 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
24. Bibliotecar debutant gr.1 4710 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
25. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7%
26. Asistent medical comunitar gr.3 4549 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7%
27. Asistent personal gr.4 3079 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
28. Asistent personal gr.3 3004 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr.2 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr.1 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr.0 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
32. Consilier local 936 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice - 03.2023

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a vaucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 4680 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 3640 lei, 50 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
4. Șef Birou 7280 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
5. Consilier superior gr. 5 5985 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5985 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5796 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5517 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 5254 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier principal gr. 4 4986 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector principal gr. 2 4632 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice-principal gr.2 4632 Majorare salar de bază, Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4729 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent de specialitate debutant gr.0 3249 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I gr.5 4046 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat I gr.4 3947 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.5 3738 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat II gr.4 3785 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor calificat IV gr.3 3243 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr.2 1544 Indemnizație de hrană 174 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 3175 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr.2 3238 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 4 3098 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
24. Bibliotecar debutant gr.1 4458 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
25. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7%
26. Asistent medical comunitar gr.3 4549 1450 lei conform O.U.G. nr. 8/2009 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017 Spor condiții deosebite 7%
27. Asistent personal gr.4 3079 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
28. Asistent personal gr.3 3004 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr.2 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr.1 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr.0 3000 Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017
32. Consilier local 936 - - Indemnizație de hrană 347 lei lunar conform art.18 din Legea nr. 153/2017

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2022

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017
4. Șef Birou 7280 Indemnizație de hrană 347 lei conform art.18 din Legea nr. 153/2017
5. Consilier superior gr. 5 5985 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5985 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5796 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5517 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4632 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier principal gr. 3 4864 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector principal gr. 2 4632 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice gr.2 4075 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4729 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent de specialitate debutant gr.0 3249 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I gr.5 4046 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat I gr.4 3947 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.5 3738 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat II gr.4 3785 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor calificat IV gr.3 3243 Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr.2 1544 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 3175 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr.2 3238 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 4 3098 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Bibliotecar debutant gr.1 4246 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
25. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
26. Asistent medical comunitar gr.3 4549 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
27. Asistent personal gr.4 2803 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
28. Asistent personal gr.3 2735 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr.2 2604 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr.1 2550 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr.0 2550 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Consilier local 936 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2022

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5985 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5985 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5976 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5517 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4632 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier principal gr. 3 4864 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector principal gr. 2 4632 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice gr.2 4075 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4729 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent asistent gr. 1 3023 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I 3947 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat II gr. 5 3738 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr. 4 3785 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat IV gr. 23 3243 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Îngrijitor ½ Normă gr. 2 1544 Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Guard 3175 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Șofer gr. 2 3238 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Paznic gr. 3 3022 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 4 3098 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
25. Asistent medical comunitar principal gr. 5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
26. Asistent medical comunitar gr. 2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
27. Asistent personal gr. 4 2803 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
28. Asistent personal gr. 3 2735 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr. 2 2604 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 1 2550 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 0 2550 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Consilier local 936 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2021

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1404 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1092 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5583 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5297 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4289 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector asistent gr. 3 3703 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice gr.2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent superior gr. 3 4254 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Referent asistent gr. I 2900 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat I 3610 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr. 5 3471 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat II gr. 4 3386 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor I 1/2 Norma gr. 3 1718 Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Muncitor calificat IV gr. 2 2769 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Îngrijitor ½ normă gr. 2 1485 Indemnizație de hrană 174 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Guard 2777 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Șofer gr. 2 3121 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic gr. 3 2643 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Paznic gr. 4 2709 558 lei - 25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
26. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
27. Asistent medical comunitar principal gr. 5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
28. Asistent medical comunitar gr. 2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
29. Asistent personal gr. 4 2711 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 3 2645 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 2 2519 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Asistent personal gr. 1 2399
2473
Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
33. Asistent personal gr. 0 2300 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
34. Consilier local 936 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2021

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1404 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1092 lei, 15 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5583 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5297 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4289 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector asistent gr. 3 3703 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Consilier achizitii publice gr.2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent superior gr. 3 4254 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Referent asistent gr. I 2900 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat I 3610 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr. 5 3471 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor calificat II gr. 4 3386 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor I 1/2 Norma gr. 3 1718 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Muncitor calificat IV gr. 2 2769 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Îngrijitor ½ normă gr. 2 1485 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Guard 2777 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Șofer gr. 2 3121 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic gr. 3 2643 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Paznic gr. 4 2709 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
26. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
27. Asistent medical comunitar principal gr. 5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
28. Asistent medical comunitar gr. 2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
29. Asistent personal gr. 4 2711 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 3 2645 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 2 2519 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Asistent personal gr. 1 2399 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
33. Asistent personal gr. 0 2300 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
34. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2020

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 2340 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1820 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5583 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5297 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4289 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector asistent gr. 2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4254 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent asistent gr. 0 2299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I 3087 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat II gr.5 2969 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.4 2860 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor IV 1/2 Norma 1307 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor necalificat gr. 2 2517 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr. 2 1265 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 2375 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr. 1 2533 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 3 2233 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic gr. 4 2289 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
26. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
27. Asistent medical comunitar gr.2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
28. Asistent personal gr. 5 2704 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr. 4 2711 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 3 2645 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 2 2519 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Asistent personal gr. 1 2399 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
33. Asistent personal gr. 0 2232 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
34. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2020

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 2340 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1820 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5583 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5297 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4289 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector asistent gr. 2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4254 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent asistent gr. 0 2299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I 3087 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat II gr.5 2969 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.4 2860 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor IV 1/2 Norma 1307 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor necalificat gr. 2 2517 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr. 2 1265 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 2375 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr. 1 2533 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 3 2233 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic gr. 4 2289 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
26. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
27. Asistent medical comunitar gr.2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
28. Asistent personal gr. 5 2704 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr. 4 2711 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 3 2645 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 2 2519 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Asistent personal gr. 1 2399 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
33. Asistent personal gr. 0 2232 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
34. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2019

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 2340 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizație pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1820 lei, 25 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar general comună 7280 -
4. Șef Birou 7280 -
5. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5771 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Consilier superior gr. 5 5583 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Inspector superior gr. 3 5297 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector principal gr. 2 4289 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Inspector asistent gr. 2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent superior gr. 3 4254 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Referent asistent gr. 0 2299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat I 3087 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat II gr.5 2969 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor calificat II gr.4 2860 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Muncitor IV 1/2 Norma 1307 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Muncitor necalificat gr. 2 2517 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Îngrijitor ½ normă gr. 2 1265 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Guard 2375 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
22. Șofer gr. 1 2533 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Paznic gr. 3 2233 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic gr. 4 2289 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Bibliotecar II gr. 2 3725 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
26. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
27. Asistent medical comunitar gr.2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
28. Asistent personal gr. 5 2704 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr. 4 2711 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 3 2645 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 2 2519 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Asistent personal gr. 1 2399 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
33. Asistent personal gr. 0 2232 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
34. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2019

Nr. crt. Funcția Salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 9360 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1872 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 7280 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanţate din fonduri europene cu 1456 lei, 20 %, art. 16 (2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar comuna gr. II 6650 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
4. Sef birou 6650 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
5. Consilier superior gr. 5 5605 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
6. Consilier superior gr. 5 5605 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
7. Inspector superior gr. 2 5045 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
8. Consilier principal gr. 5 4750 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
9. Inspector asistent gr. 2 3539 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
10. Consilier asistent gr. 2 3527 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
11. Referent superior gr. 5 4299 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
12. Referent principal gr. 2 3848 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
13. Referent debutant gr. 0 2280 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
14. Muncitor calificat I 3087 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
15. Muncitor calificat II gr.5 2969 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
16. Muncitor calificat II gr.4 2860 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
17. Muncitor IV 1/2 Norma 1307 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
18. Îngrijitor ½ normă gr. 1 1205 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
19. Guard 2375 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
20. Șofer gr. 1 2533 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
21. Paznic 2233 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
22. Bibliotecar II gr. 1 3079 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
23. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
24. Asistent medical comunitar gr.2 4332 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
Spor conditii deosebite 7%
25. Asistent personal gr. 5 2478 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
26. Asistent personal gr. 4 2418 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
27. Asistent personal gr. 3 2358 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
28. Asistent personal gr. 3 2242 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
29. Asistent personal gr. 2 2245 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
30. Asistent personal gr. 1 2214 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
31. Asistent personal gr. 0 2080 Indemnizație de hrană 347 lei conform art. 18 din Legea nr. 153/2017
32. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 09.2018

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 8550 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 1710 lei, 20%, art. 16(2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 6650 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 1330 lei, 20%, art. 16(2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar comuna gr. II 6650 -
4. Sef birou 6650 -
5. Consilier superior gr. 5 5605 -
6. Consilier superior gr. 5 5605 -
7. Consilier principal gr. 5 4750 -
8. Inspector asistent gr. 1 3370 -
9. Consilier debutant gr. 2 3270 -
10. Referent superior gr. 5 4299 -
11. Referent principal gr. 2 3848 -
12. Referent debutant gr. 0 2280 -
13. Muncitor calificat I 3087 -
14. Muncitor calificat II gr.5 2969 -
15. Muncitor calificat II gr.3 2790 -
16. Muncitor iV 1/2 Norma 1307 -
17. Ingrijitor 1/2 normă 1121 -
18. Guard 2375 -
19. Șofer 2356 -
20. Paznic 2232 558 lei -25% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
21. Bibliotecar II 2610 -
22. Asistent medical comunitar principal gr.5 4875 -
23. Asistent medical comunitar gr.2 4332 -
24. Asistent personal gr. 5 2252 -
25. Asistent personal gr. 4 2197 -
26. Asistent personal gr. 3 2142 -
27. Asistent personal gr. 3 2256 -
28. Asistent personal gr. 2 2040 -
29. Asistent personal gr. 1 1943 -
30. Asistent personal gr. 1 2043 -
31. Asistent personal gr. 0 1919 -
32. Asistent personal gr. 0 1900 -
33. Consilier local 428 -

Lista personalului din cadrul Primăriei comunei Putna plătit din fonduri publice – 03.2018

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoare brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum si baza legală a acordării acestora
1. Primar 8550 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 1632 lei, 30%, art. 16(2) din Legea nr. 153/2017
2. Viceprimar 6650 Majorare indemnizatie pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene cu 1269 lei, 30%, art. 16(2) din Legea nr. 153/2017
3. Secretar comuna gr. II 6650 -
4. Sef birou 6650 -
5. Consilier superior gr. 5 5605 -
6. Consilier superior gr. 5 5605 -
7. Consilier principal gr. 5 4750 -
8. Inspector asistent gr. 1 3371 -
9. Inspector debutant gr. 1 3130 -
10. Referent superior gr. 5 4299 -
11. Referent principal gr. 2 3848 -
12. Muncitor calificat I 2850 -
13. Muncitor calificat I 2850 -
14. Muncitor calificat II 2779 -
15. Muncitor calificat II 2779 -
16. Muncitor calificat III 2545 -
17. Muncitor calificat III 2545 -
18. Muncitor iV 1/2 Norma 1307 -
19. Ingrijitor 1/2 normă 1121 -
20. Guard 2375 -
21. Șofer 2356 -
22. Muncitor necalificat 1900 -
23. Paznic 2232 558 lei -30% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
24. Paznic 2232 558 lei -30% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
25. Paznic 2232 558 lei -30% spor pentru munca de noapte art. 20 din Legea nr. 153/2017
26. Bibliotecar II 2610 -
27. Asistent medical comunitar principal 3132 -
28. Asistent medical comunitar debutant 2132 -
29. Asistent personal gr. 5 2252 -
30. Asistent personal gr. 3 1714 -
31. Asistent personal gr. 2 2040 -
32. Asistent personal gr. 1 1943 -
33. Asistent personal gr. 0 1900 -
34. Consilier local 428 -

Ultima actualizare: 14:40 | 17.04.2024

Sari la conținut