Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

R E G I S T R U
pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Primarului comunei Putna, județul Suceava

Nr. Crt. Titlul proiectului de dispoziție Compartimentul de resort care întocmește proiectul Nr. și data referatului de necesitate
1 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putnaîn ședință extraordinară Secretar general comuna 21/07.01.2020
2 privind stabilirea salarizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap Secretar general comuna 217/15.01.2020
3 privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2020 Secretar general comuna 227/16.01.2020
4 privind stabilirea salarizării domnișoarei Știrban Larisa Maria, angajat contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava Secretar general comuna 222/16.01.2020
5 privind numirea D nei Chelba Juravle Angela în funcția publică de execuţie,inspector, grad profesional principal  în Biroul financiar- contabil, achiziţii publice, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar general comuna 224/16.01.2020
6 privind angajarea pe durată determinată a doamnei Brînză Oana Elena în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 256/17.01.2020
7 privind stabilirea dreptului ajuorului pentru încălzirea locuinței cu lemne unor familii sau persoane sigure, după caz cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 pentru perioada sezonului rece ianuarie 2020-martie 2020 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 338/21.01.2020
8 privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a domnului Doboș Vincențiu , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Compartiment registratura-secretariat , resurse umane 348/22.01.2020
9 privind convocarea Consiliului local comunal Putna în ședință ordinară Secretar general comuna
10 privind încetare contract individual de muncă a d-nei Mandici Elena- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 433/27.01.2020
11 privind numirea curatorului Juravle Gabriela pentru minorii Chelba-Juravle Constantin și Chelba -Juravle Gabriel Secretar general comuna
12 privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceavapentru perioada ianuarie 2020- iunie 2020 Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 584/31.01.2020
13 privind încetare plată indemnizație lunară acordată numitului Reuț Mircea-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 586/31.01.2020
14 privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Vișan Mariana Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 582/31.01.2020
15 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Vișan Mariana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
16 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Aga Elena Angela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
17 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Hînțar Lenuța Steluța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
18 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
19 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
20 privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Mutescu Viorica Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 585/31.01.2020
21 avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a doamnei Știrban Larisa-Maria angajat contractual -Bibliotecar IIîn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 563/31.01.2020
22 privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucăa doamnei Cîrneală Andreea , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 564/31.01.2020
23 privind stabilirea sariului doamnei Procopiuc Praschiva, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 565/31.01.2020
24 privind stabilirea sariului doamnei Crețan Rodica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 566/31.01.2020
25 privind stabilirea sariului domnului Doboș Vincențiu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Compartiment registratura-secretariat , resurse umane 567/31.01.2020
26 privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comuna 345/21.01.2020
27 privind aprobare acordare indemnizație lunare numitului Mandici Ilie-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 672/05.02.2020
28 privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD2019/2020 la nivelul comunei Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 786/07.02.2020
29 privind numirea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic și a responsabililor cu riscurile din cadrul Primăriei comunei Putna Șef Birou financiar contabil
30 privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă în cadrul Programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară 922/14.02.2020
31 privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava  în ședință ordinară secretar general comună
32 privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor necalificat – angajat contractual –  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor viceprimar 1014/19.02.2020
33 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ursachi Crenguța-Vasilica angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 912/13.02.2020
34 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Calanciuc Mariana angajat contractual- îngrijitor cu ½ normă  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 908/13.02.2020
35 privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Zegrea Nicolai-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1230/28.02.2020
36 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Ilaș Gheorghe, reprezentant legal al numitului Îlaș Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1231/28.02.2020
37 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Fodor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1233/28.02.2020
38 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1233/28.02.2020
39 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Gheorghina Lăcrămioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1234/28.02.2020
40 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1234/28.02.2020
41 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Circiu Elena Gheorghina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1235/28.02.2020
42 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Popescu Ilie Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1236/28.02.2020
43 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Cruț Viorica Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1236/28.02.2020
44 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol secretar general comună 1385/05.03.2020
45 privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor necalificat, a numitului Chiraș Vasile , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava secretar general comună 167/20.03.2020
46 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară primar 1730/24.03.2020
47 aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Negru Ștefan reprezentant legal al minorei Negru Miruna-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1776/27.03.2020
48 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Motrescu Divora tutore al numitului Motrescu Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1774/27.03.2020
49 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Rusu Elena Maria-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1775/27.03.2020
50 privind angajarea pe durată determinată a doamnei BUBĂ DOMNICA în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1778/27.03.2020
51 privind angajarea pe durată nedeterminată a domnului MOTRESCU GHEORGHE în funcția de asistent personal, gradația 2 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1777/27.03.2020
52 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Zubaș Ilie Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1804/31.03.2020
53 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
54 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Mutescu Leontina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
55 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Viorica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
56 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
57 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
58 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
59 acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Mironescu Vasilică Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1805/31.03.2020
60 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BIHOLAR IULIANA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1901/09.04.2020
61 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BOGDAN MARIA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2097/23.04.2020
62 privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară primar
63 privind convocarea de îndată Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară primar 2161/27.04.2020
64 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Bobu Marta  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1961/14.04.2020
65 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Narghita Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1961/14.04.2020
66 Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Lg. 416/2001 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2099/23.04.2020
67 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unei suprafețe de 449 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava Secretar general comună 2223/04.05.2020
68 Privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronicşi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna, Secretar general comuna 2279/07.05.2020
69 privind convocarea Consiliului local Putna in sedinta ordinara primar 22.05.2020
70 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Chiraș Lina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2442/20.05.2020
71 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Doina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2442/20.05.2020
72 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Cenușă Gheorghe Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2443/20.05.2020
73 privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2654/03.06.2020
74 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară primar 2798/10.06.2020
75 privind constituirea Comisiei comunei Putna pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 primar 3185/29.06.2020
76 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei GORBAN ELENA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3218/29.06.2020
77 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRĂMIOARA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3219/29.06.2020
78 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CRUȚ MARIA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3219/29.06.2020
79 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui OLARIU VALENTIN domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
80 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRIMIOARA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
81 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CRUȚ MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
82 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familie pentru familia d-lui   CÎRDEI MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3217/29.06.2020
83 privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizata în condițiile legii, a unei suprafețe de 368 m.p. aparținând domeniului privat al xomunei Putna, județul Suceava secretar general comună 3052/22.06.2020
84 privind constituirea Comisiei speciale de atestare și inventariere a domeniului public și privat al comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 3279/02.07.2020
85 privind constituirea  Comisiei de verificare, evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte, în vederea acordării de finanţări nerambursabile, în anul 2020, din bugetul Primăriei comunei Putna, pentru activităţi nonprofit de interes local consilier achiziții publice 3492/14.07.2020
86 privind încetarea contractului individual de munca al d-lui POPESCU GHEORGHE angajat contractual- muncitor IV- îngrijitor clădiri, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comună 3585/21.07.2020
87 privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă  în cadrul POAD-la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3589/21.07.2020
88 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară primar 3600/ 21.07.2020
89 privind Convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar /23.07.2020
90 privind aprobarea Rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020 Biroul financiar contabil 3684/23.07.200
91 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Mutescu Viorica Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3737/24.07.2020
92 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Motrecu Maria Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3738/24.07.2020
93 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Cioran Giulia Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3738/24.07.2020
94 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Brehuescu Maria Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3738/24.07.2020
95 privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Popescu Maria Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3739/24.07.2020
96 privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Baciu Daniela Simona Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3739/24.07.2020
97 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Mazga Gabriela Nicoleta Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3740/24.07.2020
98 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Hînțar Lenuța Steluța Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3740/24.07.2020
99 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3740/24.07.2020
100 privind desemnarea persoanelor responsabile cu ținerea evidenței celor aflați în carantină sau izolare Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3765/27.07.2020
101 privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna primar
102 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna, județul Suceava primar
103 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar 4128/12.08.2020
104 privind  desemnarea  reprezentanților primăriei comunei Putna , județul Suceava , care vor face parte din Grupul de Lucru  pentru derularea Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A) Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 4179/14.08.2020
105 privind   aprobarea listei destinatarilor finali care vor  beneficia  de  tichete  sociale pe suport electronic  pentru mese calde  în cadrul  Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A) Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 4180/14.08.2020
106 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral primar
107 privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor alimentare- transa a I în cadrul programului POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 4304/20.08.2020
108 privind convocarea de îndată a Consiliului local în ședință extraordinară primar 4371/24.08.2020
109 privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar
110 privind aprobarea modalității de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4502/27.08.2020
111 privind  desemnarea  persoanelor responsabile pentru aplicarea și derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4517/28.08.2020
112 privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a două loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava secretar general 4549/31.08.2020
113 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Dabîca Maria Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
114 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Crețan Aurica Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
115 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Mutescu Leontina Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
116 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-lui Reuț Constantin Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4565/31.08.2020
117 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Aga Veronica Marioara Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4565/31.08.2020
118 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Maria Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
119 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 domnului Păduche Ilie Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
120 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Elena Ioana Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
121 privind modificare cuantum ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cotos Maria Eva Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4564/31.08.2020
122 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Biholar Viorica Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
123 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cenușă Veronica Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
124 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cruț Viorica Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
125 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Hrițcan Dimitrie Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
126 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Reuț Constantin Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
127 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Zubaș Silvia Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4563/31.08.2020
128 privind încetare contract individual de muncă a domnei Bubă Domnica- asistent personal Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 4720/07.09.2020
129 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar 4725/07.09.2020
130 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar 4835/14.09.2020
131 privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară 4911/15.09.2020
132 Privind desemnare personal tehnic necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 439,440 și 441 Putna primar
133 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară primar 4973/17.09.2020
134 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Cenușă Elena Elisabeta -asistent personal Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 5006/21.09.2020
135 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către d-na Plamadă Andreea în funcția de consilier achiziții publice, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar comună 4721/07.09.2020
136 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei David Andreea-Diana  ca urmare a expirării termenului  în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional asistent secretar general comună 4722/07.09.2020
137 Privind încetarea contractului individual de munca a doamnei Lucaci Teodora Lavinia Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară 5158/29.09.2020
138 Privind acordarea unei indemnizatii lunare numitei Licaci Teodora Lavinia tutore a numitului Cebereac Ilie- persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asitență socială și autoritate tutelară 5187/30.09.2020
139 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Dănilă Petru- persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asitență socială și autoritate tutelară 5185/30.09.2020
140 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Corbos Maria Emanuela persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 5186/30.09.2020
141 aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Sasaran Cristina Maria  reprezentant legal al minorului Sarasan Lucas Sebastian- persoana cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5188/30.09.2020
142 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara în funcția de asistent personal gradația 2 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5192/30.09.2020
143 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnului Corboș Emanuel în funcția de asistent personal gradația 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5193/30.09.2020
144 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5195/30.09.2020
145 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Silvia Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5195/30.09.2020
146 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Prelipcean Bianca Florentina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5095/24.09.2020
147 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Reuț Claudia Florentina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5095/24.09.2020
148 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cruț Maria Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5095/24.09.2020
149 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Cîrdei Ancuța Florentina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5197/30.09.2020
150 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-neiCîrdei Maria Eleonora Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5197/30.09.2020
151 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Andrieș Constatin Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5049/22.09.2020
152 Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2020-iunie 2021 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5194/30.09.2020
153 Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5056/22.09.2020
154 Privind organizarea comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investitii ” Lucrări de captare apă pluvială, de întreținere și accese pietonale în comuna Putna, județul Suceava” primar
155 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară primar 5366/09.10.2020
156 Privind modificare dispoziției primarului nr. 85/2020 primar
157 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ilaș Anișoara angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 5586/23.10.2020
158 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Bodnar Maria  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 5587/23.10.2020
159 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Cenușă Marcel Constantin  angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 5588/23.10.2020
160 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Ciobotariu Ionela îm funcția de asistent personal, gradția 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5657/28.10.2020
161 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Biroul financiar contabil 5681/29.10.2020
162 privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, jud Suceava în ședință extraordinară primar 5714/30.10.2020
163 privind delegarea atribuţiilor de stare civilă D-nei Mitric Maria-Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi D-nei Doboş Anca –secretarul general al comunei Putna, judeţul Suceava

 

primar
164 privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5690/29.10.2020
165 privind acordarea dreptului la stimulent educational pentr grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada octombrie 2020-iunie 2021 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5691/29.10.2020
166 privind modificare cuantum alocație alocatie de susținere familiei d-nei Barbir Lucia Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5692/29.10.2020
167 privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Maria Mihaela Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5693/29.10.2020
168 privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Aga Viorica Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5693/29.10.2020
169 privind acordarea alocației de susținere familiei d-nei Barbir Petronela Iuliana Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5694/29.10.2020
170 privind acordarea drpturilor de aistenta socială pentru familia doamnei Petrescu Niculina Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5696/29.10.2020
171 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei domnului Galan Cristian Marian Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5695/29.10.2020
172 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Lucaci Dimitrie Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5695/29.10.2020
173 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei doamnei Ciocan Virginia Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5695/29.10.2020
174 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Axinte Elena Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 5708/23010.2020
175 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral primar
176 privind delegarea atribuţiilor de comunicare a sesizării pentru deschiderea procedurilor succesorale D-nei Mitric Maria- Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comună 5755/03.11.2020
177 privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronic

şi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna,

secretar general comună 5756/03.11.2020
178 privind reorganizarea şi funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru identificarea nevoilor comunităţii şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. primar 03.11.2020
179 privind desemnarea D-nei Cîrneală Andreea , inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Putna, judeţul Suceava , pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere  şi declaraţiile de interese depuse de persoanele din cadrul Consiliului Local Putna şi Primărie comunei Putna , judeţul Suceava primar 03.11.2020
180 privind numirea doamnei Doboş Anca –secretarul comunei Putna, pentru a răspunde de completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava primar 03.11.2020
181 privind desemnarea  doamnei Doboş Anca în calitate de responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă primar 03.11.2020
182 privind reorganizarea Comisiei de efectuare a anchetelor sociale  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat primar 03.11.2020
183      privind  reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare primar 03.11.2020
184 privind reorganizarea Comitetului local şi al Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă de la nivelul comunei Putna , judeţul Suceava primar 03.11.2020
185 privind împuternicirea  funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava, care vor semna certificatele şi adeverinţele eliberate de către autoritatea publică locală primar 03.11.2020
186 privind desemnarea D-lui Gherasim Florentin Călin, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava , în scopul de a răspunde de

aplicarea prevederilor  Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

primar 03.11.2020
187 privind numirea D-lui  Gherasim Florentin Călin, consilier superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava ca inspector de protecție civilă în comuna Putna, judeţul Suceava primar 03.11.2020
188 privind  desemnarea D-lui Gherasim Florentin-Călin –consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna-pentru a duce la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă-Legea nr. 134/2010 primar 03.11.2020
189 privind desemnarea persoanei responsabile  de implementarea prevederilor legale privind asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava primar 03.11.2020
190 privind reorganizarea Comisiei de selecţionare  a fondului arhivistic al Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava primar 03.11.2020
191 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea şi gestionarea petiţiilor secretar general comună 5776/04.11.2020
192 privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 70/2016 referitoare la aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comună 5778/04.11.2020
193 privind organizarea comisiei ce va răspunde de aplicarea prevederilor  Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol secretar general comună 5777/04.11.2020
194 privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Putna, județul Suceava secretar general 5774/04.11.2020
195 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Putna, județul Suceava secretar general 5775/04.11.2020
196 Privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Putna, județul Suceava către viceprimarul comunei primar 04.11.2020
197 Privind reorganizarea Comisiei de recepție a materialelor, obiectivelor de inventar și mijloacelor fixe procurate pentru bunul mers al activității în cadrul Primăriei comunei Putna, județul Suceava Biroul financiar contabil 5794/05.11.2020
198 privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna în ședință extraordinară primar 5858/10.11.2020
199 privind constituirea comisiei care asigura controlul respectării prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate apartinând domeniului privat al comunei Ptna judetul Suceava secretar general 5976/12.11.2020
200 privind convocarea Consiliului local comunal Putna, jud Suceava în ședință ordinara primar 19.11.2020
201 privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral al secțiilor de votare din comuna Putna, județul Suceava în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 primar 20.11.2020
202 privind organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului pe anul 2020 Biroul financiar contabil 6260/25.11.2020
203 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Negru Ștefan  angajat contractual- șofer  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 6262/25.11.2020
204 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Cenușă Crenguța  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 6263/25.11.2020
205 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Zubaș Doina   angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 6264/25.11.2020
206 privind stabilirea locației pentru oficierea căsătoriilor secretar general comuna 6266/25.11.2020
207 privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței unor familii sau persoane singure cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021 Compartiment asistență socială 6316/27.11.2020
208 privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada noiembrie 2020-iunie 2021 Compartiment asistență socială 6317/27.11.2020
209 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Ilaș Rebeca Compartiment asistență socială 6314/27.11.2020
210 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Calancea Mihaela Compartiment asistență socială 6314/27.11.2020
211 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Adina Compartiment asistență socială 6314/27.11.2020
212 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Doina Elena Compartiment asistență socială 6315/27.11.2020
213 privind încetarea plății ajutorului social cordat conform prevederiloe Lg. 416/2001 pentru familia numitului Cotos Ilie Compartiment asistență socială 6313/27.11.2020
214 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizată în condițiile legii a unei suprafețe de 2046 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava primar
215 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020 Birou financiar contabil 6480/10.12.2020
216 privind constatarea suspendării de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava primar CM CCMAO NR. 0237362
217 privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar
218 privind constituireaComisiei de evaluare pentru vanzarea prin licitatie publica, organizata în condițiile legii, a două loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Putna, judetul Suceava Biroul financiar contabil 6509/14.12.2020
219 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece decembrie 2020-martie 2021 Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6792/28.12.2020
220 privind încetarea plății ajutolui social acordat conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia doamnei Brânză Elena Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6787/28.12.2020
221 privind încatarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Bobu Maria Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6788/28.12.2020
222 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Fodor Livia Ana Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6788/28.12.2020
223 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Veronica Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6788/28.12.2020
224 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei acordată familiei numitului Pîrghie Maria Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6791/28.12.2020
225 privind acordarea ajutorului conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru persoana singură Motrescu Nicoleta Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6789/28.12.2020
226 privind acordarea ajutorului social conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia domnului Cotos Nicolae Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6789/28.12.2020
227 privind acordarea dreptului la stimulent educaționalpentru grădinoță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna PĂutna pentr perioada decembrie-2020-iunie 2021 Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 6793/28.12.2020
228 privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-nei Cenușă Lilioara domiciliată în comuna Putna judetul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 6790/28.12.2020
1 privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL vor dobândi în cote egale posesia asupra imobilului nr. 33587, compus din teren categoria de folosință fâneață în suprafață de 950 m.p. BNP 1489/17.122020
2 privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL  vor dobândi în cote egale de la tatăl lor BOCA ADRIAN dreptul de proprietate asupra unor imobile din comuna Putna BNP 1487/17.12.2020
3 privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat I- angajat contractual –cu ½ normă   în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Viceprimar 11/04.01.2021
4 privind organizarea grupului de lucru pentru distirbuirea pachetelor de alimente şi produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava. Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 88/07.01.2021
5 privind modificarea contractului individual de muncă al domnului  Chiraș Vasile , angajat contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna , judeţul Suceava secretar general comuna 6838/30.12.2020
6 privind acordarea de spor pentru munca de noapte D-lui Chiraș Vasile- angajat contractual în funcţia de muncitor IV-fochist în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava viceprimar 254/14.01.2021
7 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna in ședința ordinară primar
8 privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Octavian-Gheorghe, angajat contractual-muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
9 privind stabilirea salariului  domnului Procopiuc Ionel, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
10 privind stabilirea salariului  domnului Biholar Adrian -Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
11 privind stabilirea salariului  domnului Luca Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
12 privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Constantin, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
13 privind stabilirea salariului  doamnei Crețan Luminița, angajat contractual- guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
14 privind stabilirea salariului  domnului Negru Ștefan, angajat contractual- șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
15 privind stabilirea salariului  domnului Aga Ștefan, angajat contractual- referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
16 privind stabilirea salariului  doamnei Calanciuc Mariana, angajat contractual- îngrijitor ½ normă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava, secretar general 446/25.01.2021
17 privind stabilirea salariului  domnului Scripcariuc Constantin Teodor, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
18 privind stabilirea salariului  domnului Cenușă Marcel Constantin, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
19 privind stabilirea salariului  domnului Mironescu Pavel, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 446/25.01.2021
20 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Mitric Maria Paraschiva funcționar public- consilier asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 467/25.01.2021
21 privind stabilirea salarizării asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav secretar general 492/26.01.2021
22 privind stabilirea   indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav,

începând cu data de 13.01.2021

secretar general 497/26.01.2021
23 privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Lucaci Teodora Lavinia tutore Cebereac Ilie -persoană cu handicap grad cu însoțitor compartiment asistenta sociala 502/26.01.2021
24 privind angajarea pe durata nedeterminata a doamnei Lucaci Teodora Lavinia  în funcția de asistent personal , gradatia 1 compartiment asistenta sociala 503/26.01.2021
25 privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor calificat I tâmplar, cu ½ normă, a numitului Rotar Vasile  , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava secretar general comuna 574/29.01.2021
26 privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței sezon rece ianuarie 2021- martie 2021 compartiment asistenta sociala 566/29.01.2021
27 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul Procedurii simplificate – intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Furnizare tractor pentru Primaria comunei Putna, județul Suceava” vicperimar 527/27.01.2021
28 privind încatarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia numitei Aga Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava compartiment asistenta sociala 572/29.01.2021
29 privind aprobarea acordarii unei indemnizatii lunare numitului Zegrea Nicolai -persoana cu handicap grav cu insotitor compartiment asistenta sociala 568/29.01.2021
30 Privind acordarea alocației de sustinere a familiei pentru familia d-nei Plașca Ionela domiciliata în comuna Putna, județul Suceava compartiment asistenta socială 571/29.01.2021
31 privind acordare ajutor social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat domnului Fodor Vasile compartiment asistenta sociala 569/29.01.2021
32 privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Păduche Ilie compartiment asistentă socială 570/29.01.2021
33 privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Cotos Gheorghe compartiment asitenta socială 570/29.01.2021
34 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia domnului Cotos Gheorghe comprtiment asistenta socială 572/29.01.2021
35 privind acordarea dreptului la stimulent educațioal pentru grădiniță su formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada ianuarie 2021-iunie 2021 compartiment asistenta sociala 567/29.01.2021
36 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Putna, județul Suceava primar
37 privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar 831/12.02.2021
38 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinara primar
39 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Aga Ștefan   angajat contractual- referent asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 995/18.02.2021
40 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada februarie2021-iunie 2021 Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1173/26.02.2021
41 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Biholar Alina Lenuța în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistentă socială și autoritate tutelară 1174/26.02.2021
42 Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat pentru perosna singură/ familia d-lui Rotiliuc Simion Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1177/26.02.2021
43 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg nr. 416/2001 pentru familia doamnei Gorban Elena Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1176/26.02.2021
44 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 pentru familia domnului Ianachi Gheorghe Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1176/26.02.2021
45 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cîrciu Elena Gheorghina Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1175/26.02.2021
46 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Elena Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1176/26.02.2021
47 Privind încetarea plății alocației de susținerea familiei pentru familia doamnei Biholari Daniela Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1176/26.02.2021
48 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Mutescu Leontina Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară 1176/26.02.2021
49 Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a pachetelor cu ajutoare alimentare-tranșa II în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1179/26.02.2021
50 Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor de igienă în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1178/26.02.2021
51 privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Bodale Irina- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 1195/01.03.2021
52 privind constatare suspendare raporturi de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, consilier achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava cerere Plamadă Andreea 1356/08.03.2021
53 Privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar 1513/12.3.2021
54 Privind organizare comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții” Construire Grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, comuna Putna, județul Suceava” referent urbanism 1490/11.03.2021
55 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Bodale Iuliana Silvia în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistență socială și autoritate tutelară 1760/22.03.2021
56 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Corboș Emanuel angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 1761/23.03.2021
57 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 1767/23.03.2021
58 Privind rectificarea  actului de deces nr. 41/2020 privind pe  POPESCU GHEORGHE , înregistrat la Primăria comunei Putna, judeţul Suceava Ofiter stare civila 7071/18.02.2021
59 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială 1934/30.03.2021
60 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Reuț Ancuța Liliana dociciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială 1933/30.03.2021
61 Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg. 416/2011 pentru familia doamnei Reuț Ancuța Liliana Compartiment asistență socială 1937/30.03.2021
62 Privind încatarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 pentru familia domnului Nistor Gheorghe Compartiment asistenta sociala 1938/30.03.2021
63 Privind încetarea dreptului la stimulent educational acordat minorei Biholari Maya Elena începând cu luna aprilie 2021 Compartiment asistenta sociala 1932/30.03.2021
64 Privind organizarea Comisiei locale pentru recepţia finală a  obiectivului de investiţii              ” Desființare Grădiniță existentă și înființare, dotare Grădiniță cu program normal în sat Putna,  comuna Putna, județul Suceava ” Referent urbanism 2104/07.04.2021
65 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar
66 Privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului temporar vacant de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava și constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor secretar general comună 2242/15.04.2021
67 Privind aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Putna, județul Suceava, în anul 2021 primar
68 Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Irimescu Teodora- persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2473/28.04.2021
69 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Rotiliuc Ramona Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
70 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Galan Dana Andreea domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
71 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
72 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Lenuța Măriuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
73 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Petronela Iuliana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
74 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bobu Marta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2472/28.04.2021
75 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Galan Cristian Marian Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2474/28.04.2021
76 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Bîcu Romeo Oliver Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2474/28.04.2021
77 Privind încetarea dreptului la stimulent educațional acordat minorei Crețan Aurica începând cu luna Mai 2021 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2471/28.04.2021
78 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Breabăn Carolina în funcția de asistent personal, gradația 0 primar
79 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Aolăriței Niculina în funcția de asistent personal, gradația 0 primar
80 Privind numirea D-nei David Andreea Diana în funcția publică de execuție, temporar vacantă, consilier achiziții publice, grad profesional asistent în Biroul financiar-contabil, achiziții publice, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 2681/12.05.2021
81 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar
82 Privind autorizarea încheierea unui contract de donație prin care minorul Palievici Ștefan cu CNP 5111024330205 va dobândi dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul nr. 30563, compus din teren categoria de folosință arabil în suprafață de 1.732 m.p., înscris în CF nr. 30563 a comunei cadastrale Putna primar
83 Privind încetarea încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Popescu Ramona Păunița Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2977/28.05.2021
84 Privind suspendarea ajutorului social acordat conform Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3004/31.05.2021
85 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(nei) Juravle Elena domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2978/28.05.2021
86 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Cenușă Adina domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2980/28.05.2021
87 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Bîcu Romeo Oliver domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2980/28.05.2021
88 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Popescu Ramona Păunița domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2980/28.05.2021
89 Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru luna Iunie 2021 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 2986/28.05.2021
90 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Puzdre Trandafira Mirela angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 2976/27.05.2021
91 Privind convocarea Consiliului local Putna in ședință extraordinară primar 3053/02.06.2021
92 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna în ședință extraordinară primar 3324/17.06.2021
93 Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții secretar general comună 3315/17.06.2021
94 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, în ședință ordinară primar
95 Privind angajarea pe durată determinată a doamnei Coneac Lăcrămioara în funcția de asistent personal, gradația 0 primar
96 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificărilor și completărilor ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cotos Nicolae Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3524/30.06.2021
97 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cenușă Maria Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3524/30.06.2021
98 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Pintescu Cristina Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3523/30.06.2021
99 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Cotos Nicolae domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3523/30.06.2021
100 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului (ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3531/30.06.2021
101 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cenuță Lenuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3532/30.06.2021
102 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Schipor Gheorghe – persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3521/30.06.2021
103 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Buba Dimitrie- persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3520/30.06.2021
104 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Schipor Mirela – persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3522/30.06.2021
105 Privind reluarea plății ajutorului social acordat conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3544/30.06.2021
106 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pintescu Mariana Ana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 3532/30.06.2021
107 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară primar
108 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar  –
109 Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Coneac Lăcrămioara  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comuna 4042/27.07.2021
110  Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) BARBIR PETRONELA IULIANA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4093/29.07.2021
111 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) PLEȘCA IONELA domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4092/29.07.2021
112 Privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/ familia dlui/dnei HRIȚCAN VICTORIA Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4095/29.07.2021
113 Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitului ZEGREA NICOLAI -persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4094/29.07.2021
114 Privind constituirea comisiei de disciplina Secretar general comuna 3656/07.07.2021
115 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Schipor Elena  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar general comună 4040/27.07.2021
116 privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul  Primăriei comunei Putna, județul Suceava primar 4370/17.08.2021
117 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ilaș Ana Georgeta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4529/30.08.2021
118 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4529/30.08.2021
119 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4529/30.08.2021
120 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Prelipcean Bianca Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4529/30.08.2021
121 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Alina Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4528/30.08.2021
122 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ciocan Virginia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4528/30.08.2021
123 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Prelipcean Bianca Florentina Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4527/30.08.2021
124 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară Primar 4586/01.09.2021
125 privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 57/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea  Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, judeţul Suceava Viceprimar 4606/01.09.2021
126 privind aprobarea Listei suplimentare-produse de igienă transa IV, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4715/08.09.2021
127 privind aprobarea Listei suplimentare-ajutoare alimentare transa III, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 4716/08/09/2021
128 privind aplicarea sancţiunii disciplinare de reducere a salariului de bază pe o durată de o lună, cu 10 % , muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava Comisie cercetare disciplinara prealabila 4693/07.09.2021
129 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , judetul Suceava în ședință extraordinară primar 4803/15.09.2021
130 privind  suspendarea contractului individual de muncă al D-lui Corboș Emanuel, angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava cerere Corboș Emanuel 4925/21.09.2021
131 privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară primar 4982/23.09.2021
132 privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară
133 Privind  aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Corboș Maria Emanuela- persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5135/30.09.2021
134 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5131/30.09.2021
135 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) ROTILIUC RAMONA FLORENTINA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5133/30.09.2021
136 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Ilioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5133/30.09.2021
137 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Sasaran Cristina Maria reprezentant legal al minorului Sasaran LucasSebastian Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5132/30.09.2021
138 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2021-iunie 2022 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5134/30.09.2021
139 Privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social acordat conform Legii nr 416/2001 pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5215/06.10.2021
140 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară Primar 5344/13.10.2021
141 Privind aplicarea sancţiunii disciplinare de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă a domnului  Procopiuc Ionel, muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava Comisia disciplinara 5411/14.10.2021
142 Privind încetarea contractului individual de munca al d-lui PROCOPIUC IONEL angajat contractual- muncitor calificat II- , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar comuna 5465/18.10.2021
143 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară Primar
144 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Chiraș Vasile  angajat contractual- muncitor calificat IV-fochist  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar general comuna 5566/21.10.2021
145 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Aanei Victorița Ilaria  angajat contractual- asistent medical comunitar  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar general comună 5567/21.10.2021
146 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Brănză Oana Elena- asistent personal al persoanei cu handicap grav cu însoțitor Brînză Vasile Adrian  – 5282/08.10.2021
147 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Brînză Vasile Adrian -persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5640/27.10.2021
148 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5698/29.10.2021
149 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Reuț Claudia Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5698/29.10.2021
150 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Buraciuc Ileana  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5699/29.10.2021
151 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Crețan Aurica  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5699/29.10.2021
152 Privind acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoana singră/ familia d-lui Galan Cristian-Marian Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5700/29.10.2021
153 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5701/29.10.2021
154 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cîrdei Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5702/29.10.2021
155 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava pentru perioada noiembrie2021- iunie 2022 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5703/29.10.2021
156 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pleșca Ionela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5704/29.10.2021
157 Privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Bîcu Ștefan care ocupa funcția publică de referent, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava ca urmare a decesului acestuia   Secretar general comuna 5730/02.11.2021
158 Privind încetarea dreptului la stimulent educațional educațional acordat minorului Reuț Alexandru Ionuț începând cu luna decembrie 2021 Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară 5731/02.11.2021
159 Privind desemnarea doamnei Cîrneală Andreea, având funcţia de inspector superior în cadrul Biroului finaciar contabil,achiziţii publice,urbanism şi amenajarea teritoriului, cu responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă Secretar general comuna 5739/03.11.2021
160 Privind modificarea şi completarea fişei postului D-nei Cîrneală Andreea și a   D-nei David Andreea Diana funcţionari publici în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Șef Birou financiar -contabil 5784/04.11.2021
161 Privind organizarea Comisiei locale pentru recepția unor lucrări de reparații și investiții efectuate în comuna Putna, județul Suceava primar
162 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară primar