Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

R E G I S T R U
pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Primarului comunei Putna, județul Suceava

Nr. Crt. Titlul proiectului de dispoziție Compartimentul de resort care întocmește proiectul Nr. și data referatului de necesitate
1 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putnaîn ședință extraordinară Secretar general comuna 21/07.01.2020
2 privind stabilirea salarizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap Secretar general comuna 217/15.01.2020
3 privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2020 Secretar general comuna 227/16.01.2020
4 privind stabilirea salarizării domnișoarei Știrban Larisa Maria, angajat contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava Secretar general comuna 222/16.01.2020
5 privind numirea D nei Chelba Juravle Angela în funcția publică de execuţie,inspector, grad profesional principal  în Biroul financiar- contabil, achiziţii publice, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava Secretar general comuna 224/16.01.2020
6 privind angajarea pe durată determinată a doamnei Brînză Oana Elena în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 256/17.01.2020
7 privind stabilirea dreptului ajuorului pentru încălzirea locuinței cu lemne unor familii sau persoane sigure, după caz cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 pentru perioada sezonului rece ianuarie 2020-martie 2020 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 338/21.01.2020
8 privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a domnului Doboș Vincențiu , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Compartiment registratura-secretariat , resurse umane 348/22.01.2020
9 privind convocarea Consiliului local comunal Putna în ședință ordinară Secretar general comuna
10 privind încetare contract individual de muncă a d-nei Mandici Elena- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara 433/27.01.2020
11 privind numirea curatorului Juravle Gabriela pentru minorii Chelba-Juravle Constantin și Chelba -Juravle Gabriel Secretar general comuna
12 privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceavapentru perioada ianuarie 2020- iunie 2020 Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 584/31.01.2020
13 privind încetare plată indemnizație lunară acordată numitului Reuț Mircea-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 586/31.01.2020
14 privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Vișan Mariana Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 582/31.01.2020
15 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Vișan Mariana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
16 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Aga Elena Angela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
17 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Hînțar Lenuța Steluța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
18 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
19 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 581/31.01.2020
20 privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Mutescu Viorica Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 585/31.01.2020
21 avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a doamnei Știrban Larisa-Maria angajat contractual -Bibliotecar IIîn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 563/31.01.2020
22 privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucăa doamnei Cîrneală Andreea , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 564/31.01.2020
23 privind stabilirea sariului doamnei Procopiuc Praschiva, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 565/31.01.2020
24 privind stabilirea sariului doamnei Crețan Rodica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comună 566/31.01.2020
25 privind stabilirea sariului domnului Doboș Vincențiu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Compartiment registratura-secretariat , resurse umane 567/31.01.2020
26 privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava Secretar general comuna 345/21.01.2020
27 privind aprobare acordare indemnizație lunare numitului Mandici Ilie-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 672/05.02.2020
28 privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD2019/2020 la nivelul comunei Putna, județul Suceava Compartiment asistenta socială si autoritate tutelară 786/07.02.2020
29 privind numirea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic și a responsabililor cu riscurile din cadrul Primăriei comunei Putna Șef Birou financiar contabil
30 privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă în cadrul Programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta socială și autoritate tutelară 922/14.02.2020
31 privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava  în ședință ordinară secretar general comună
32 privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor necalificat – angajat contractual –  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor viceprimar 1014/19.02.2020
33 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ursachi Crenguța-Vasilica angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 912/13.02.2020
34 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Calanciuc Mariana angajat contractual- îngrijitor cu ½ normă  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general 908/13.02.2020
35 privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Zegrea Nicolai-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1230/28.02.2020
36 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Ilaș Gheorghe, reprezentant legal al numitului Îlaș Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1231/28.02.2020
37 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Fodor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1233/28.02.2020
38 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1233/28.02.2020
39 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Gheorghina Lăcrămioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1234/28.02.2020
40 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1234/28.02.2020
41 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Circiu Elena Gheorghina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1235/28.02.2020
42 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Popescu Ilie Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1236/28.02.2020
43 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Cruț Viorica Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1236/28.02.2020
44 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol secretar general comună 1385/05.03.2020
45 privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor necalificat, a numitului Chiraș Vasile , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava secretar general comună 167/20.03.2020
46 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară primar 1730/24.03.2020
47 aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Negru Ștefan reprezentant legal al minorei Negru Miruna-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1776/27.03.2020
48 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Motrescu Divora tutore al numitului Motrescu Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1774/27.03.2020
49 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Rusu Elena Maria-persoană cu handicap grav cu însoțitor Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1775/27.03.2020
50 privind angajarea pe durată determinată a doamnei BUBĂ DOMNICA în funcția de asistent personal, gradația 0 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1778/27.03.2020
51 privind angajarea pe durată nedeterminată a domnului MOTRESCU GHEORGHE în funcția de asistent personal, gradația 2 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1777/27.03.2020
52 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Zubaș Ilie Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1804/31.03.2020
53 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
54 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Mutescu Leontina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
55 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Viorica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1806/31.03.2020
56 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
57 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
58 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1807/31.03.2020
59 acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Mironescu Vasilică Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1805/31.03.2020
60 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BIHOLAR IULIANA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1901/09.04.2020
61 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BOGDAN MARIA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2097/23.04.2020
62 privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară primar
63 privind convocarea de îndată Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară primar 2161/27.04.2020
64 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Bobu Marta  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1961/14.04.2020
65 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Narghita Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 1961/14.04.2020
66 Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Lg. 416/2001 Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2099/23.04.2020
67 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unei suprafețe de 449 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava Secretar general comună 2223/04.05.2020
68 Privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronicşi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna, Secretar general comuna 2279/07.05.2020
69 privind convocarea Consiliului local Putna in sedinta ordinara primar 22.05.2020
70 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Chiraș Lina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2442/20.05.2020
71 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Doina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2442/20.05.2020
72 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Cenușă Gheorghe Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2443/20.05.2020
73 privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 2654/03.06.2020
74 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară primar 2798/10.06.2020
75 privind constituirea Comisiei comunei Putna pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 primar 3185/29.06.2020
76 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei GORBAN ELENA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3218/29.06.2020
77 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRĂMIOARA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3219/29.06.2020
78 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CRUȚ MARIA Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3219/29.06.2020
79 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui OLARIU VALENTIN domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
80 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRIMIOARA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
81 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CRUȚ MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3216/29.06.2020
82 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familie pentru familia d-lui   CÎRDEI MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3217/29.06.2020
83 privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizata în condițiile legii, a unei suprafețe de 368 m.p. aparținând domeniului privat al xomunei Putna, județul Suceava secretar general comună 3052/22.06.2020
84 privind constituirea Comisiei speciale de atestare și inventariere a domeniului public și privat al comunei Putna, județul Suceava secretar general comună 3279/02.07.2020
85 privind constituirea  Comisiei de verificare, evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte, în vederea acordării de finanţări nerambursabile, în anul 2020, din bugetul Primăriei comunei Putna, pentru activităţi nonprofit de interes local consilier achiziții publice 3492/14.07.2020
86 privind încetarea contractului individual de munca al d-lui POPESCU GHEORGHE angajat contractual- muncitor IV- îngrijitor clădiri, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava secretar general comună 3585/21.07.2020
87 privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă  în cadrul POAD-la nivelul comunei Putna Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelară 3589/21.07.2020
88 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară primar 3600/ 21.07.2020
89 privind Convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară primar /23.07.2020
90 privind aprobarea Rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020 Biroul financiar contabil 3684/23.07.200