Registrul pentru evidența dispozițiilor Primarului Comunei Putna

R E G I S T R U
pentru evidența dispozițiilor Primarului Comunei Putna

Nr. crt Data emiterii

Anul 2020

 

Conținutul pe scurt al dispoziției

Luna Ziua
1 01 07 Dispozitie privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putnaîn ședință extraordinară
2 01 16 Dispozitie privind stabilirea salarizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap
3 01 16 Dispozitie privind stabilirea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2020
4 01 16 Dispozitie privind stabilirea salarizării domnișoarei Știrban Larisa Maria, angajat contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
5 01 16 Dispozitie privind numirea D nei Chelba Juravle Angela în funcția publică de execuţie,inspector, grad profesional principal  în Biroul financiar- contabil, achiziţii publice, fond funciar, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
6 01 17 Dispoziri primar privind angajarea pe durată determinată a doamnei Brînză Oana Elena în funcția de asistent personal, gradația 0
7 01 21 Dispozitie primar privind stabilirea dreptului ajuorului pentru încălzirea locuinței cu lemne unor familii sau persoane sigure, după caz cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 pentru perioada sezonului rece ianuarie 2020-martie 2020
8 01 22 Dispozitie primar privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a domnului Doboș Vincențiu , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
9 01 23 Dispozitie primar privind convocarea Consiliului local comunal Putna în ședință ordinară
10 01 27 Dispozitie primar privind încetare contract individual de muncă a d-nei Mandici Elena- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava
11 01 28 Dispozitie primar privind numirea curatorului Juravle Gabriela pentru minorii Chelba-Juravle Constantin și Chelba -Juravle Gabriel
12 01 31 Dispozitie primar privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava pentru perioada ianuarie 2020- iunie 2020
13 01 31 Dispozitie primar privind încetare plată indemnizație lunară acordată numitului Reuț Mircea-persoană cu handicap grav cu însoțitor
14 01 31 Dispozitie primar privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Vișan Mariana
15 01 31 Dispozitie primar privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Vișan Mariana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
16 01 31 Dispozitie privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Aga Elena Angela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
17 01 31 Dispozitie privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Hînțar Lenuța Steluța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
18 01 31 Dispozitie privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
19 01 31 Dispozitie primar privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
20 01 31 Dispozitie primar privind încetare plată ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-nei Mutescu Viorica
21 01 31 Dispozitie primar  avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucă a doamnei Știrban Larisa-Maria angajat contractual -Bibliotecar IIîn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
22 01 31 Dispozitie primar privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în mucăa doamnei Cîrneală Andreea , funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
23 01 31 Dispozitie primar privind stabilirea sariului doamnei Procopiuc Praschiva, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
24 01 31 Dispozitie primar privind stabilirea sariului doamnei Crețan Rodica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
25 01 31 Dispozitie primar stabilirea sariului domnului Doboș Vincențiu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
26 01 31 Dispozitie primar privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jud. Suceava
27 02 05 Dispozitie primar aprobare acordare indemnizație lunare numitului Mandici Ilie-persoană cu handicap grav cu însoțitor
28 02 10 Dispozitie primar  organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD2019/2020 la nivelul comunei Putna, județul Suceava
29 02 12 privind numirea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic și a responsabililor cu riscurile din cadrul Primăriei comunei Putna

 

30 02 14  

privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă în cadrul Programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna

31 02 21 privind convocarea Consiliuli local Putna, județul Suceava în ședință ordinară

 

32 02 25 privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor necalificat – angajat contractual –  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

33 02 28 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ursachi Crenguța-Vasilica angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
34 02 28 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Calanciuc Mariana angajat contractual- îngrijitor cu ½ normă  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
35 02 28 privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Zegrea Nicolai-persoană cu handicap grav cu însoțitor
36 02 28 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Ilaș Gheorghe, reprezentant legal al numitului Îlaș Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor
37 02 28 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Fodor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
38 02 28 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
39 02 28 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Gheorghina Lăcrămioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
40 02 28 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
41 02 28 privind acordare alocație de susținere a familie pentru familia d-nei Circiu Elena Gheorghina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
42 02 28 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Popescu Ilie
43 02 28 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Cruț Viorica
44 03 09 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol
45 03 20 privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor necalificat, a numitului Chiraș Vasile , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava
46 03 24 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară
47 03 27 aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Negru Ștefan reprezentant legal al minorei Negru Miruna-persoană cu handicap grav cu însoțitor
48 03 27 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Motrescu Divora tutore al numitului Motrescu Constantin-persoană cu handicap grav cu însoțitor
49 03 27 privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Rusu Elena Maria-persoană cu handicap grav cu însoțitor
50 03 27 privind angajarea pe durată determinată a doamnei BUBĂ DOMNICA în funcția de asistent personal, gradația 0
51 03 27 privind angajarea pe durată nedeterminată a domnului MOTRESCU GHEORGHE în funcția de asistent personal, gradația 2
52 03 31 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Zubaș Ilie
53 03 31 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
54 03 31 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Mutescu Leontina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
55 03 31 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Popescu Viorica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
56 03 31 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
57 03 31 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
58 03 31 modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cîrdei Ancuța Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
59 03 31 acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantata pentru persoana singura /familia  lui Mironescu Vasilică
60 04 13 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BIHOLAR IULIANA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava
61 04 23 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BOGDAN MARIA -asistent personal din comuna Putna, județul Suceava
62 04 24 privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară
63 04 27 privind convocarea de îndată Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară
64 04 30 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Bobu Marta  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
65 04 30 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Schipor Narghita Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
66 04 30 Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Lg. 416/2001
67 05 04 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unei suprafețe de 449 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava
68 05 07 Privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronicşi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna,
69 05 22 privind convocarea Consiliului local Putna in sedinta ordinara
70 05 29 privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Chiraș Lina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
71 05 29 202071privind modificarea cuantumului  alocației de susținere a familie pentru familia d-nei Cenușă Doina Elena  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
72 05 29 privind încetarea plății ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 d-lui Cenușă Gheorghe
73 06 03 privind organizarea grupului de lucru pentru distribuirea pachetelor de alimente și produse de igienă în cadrul POAD la nivelul comunei Putna
74 06 10 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară
75 06 29 privind constituirea Comisiei comunei Putna pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
76 06 30 privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei GORBAN ELENA
77 06 30 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRĂMIOARA
78 06 30 privind încetarea plății ajutorului social  acordat conform Legii nr. 416/2001 pentru persoana singură/familia doamnei CRUȚ MARIA
79 06 30 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui OLARIU VALENTIN domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
80 06 30 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CENUȘĂ GHEORGHINA LĂCRIMIOARA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
81 06 30 privind încetarea plății alocației de susținere a familie pentru familia d-lui  CRUȚ MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
82 06 30 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familie pentru familia d-lui   CÎRDEI MARIA domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
83 06 30 privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizata în condițiile legii, a unei suprafețe de 368 m.p. aparținând domeniului privat al xomunei Putna, județul Suceava
84 07 02 privind constituirea Comisiei speciale de atestare și inventariere a domeniului public și privat al comunei Putna, județul Suceava
85 07 14 privind constituirea  Comisiei de verificare, evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte, în vederea acordării de finanţări nerambursabile, în anul 2020, din bugetul Primăriei comunei Putna, pentru activităţi nonprofit de interes local
86 07 21 privind încetarea contractului individual de munca al d-lui POPESCU GHEORGHE angajat contractual- muncitor IV- îngrijitor clădiri, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
87 07 21 privind aprobarea distribuirii pe listele suplimentare a produselor de igienă  în cadrul POAD-la nivelul comunei Putna
88 07 21 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință extraordinară
89 07 23 privind Convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară
90 07 23 privind aprobarea Rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020
91 07 24 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Mutescu Viorica
92 07 24 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Motrecu Maria
93 07 24 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Cioran Giulia
94 07 24 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Brehuescu Maria
95 07 24 privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Popescu Maria
96 07 24 privind modificarea cuantumului alocatie de susținere acordat familiei d-nei Baciu Daniela Simona
97 07 24 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Mazga Gabriela Nicoleta
98 07 24 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Hînțar Lenuța Steluța
99 07 24 privind încetarea plății alocatie de susținere acordat familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina
100 07 27 privind desemnarea persoanelor responsabile cu ținerea evidenței celor aflați în carantină sau izolare

 

101 08 03 privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna
102 08 10 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 87 Putna, județul Suceava
103 08 12 privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
104 08 14 privind  desemnarea  reprezentanților primăriei comunei Putna , județul Suceava , care vor face parte din Grupul de Lucru  pentru derularea Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A)
105 08 14 privind   aprobarea listei destinatarilor finali care vor  beneficia  de  tichete  sociale pe suport electronic  pentru mese calde  în cadrul  Schemei naționale  de sprijin pentru persoanele vârstnice  și pentru persoanele  fără adăpost ( S.N.S.P.V.P.A)
106 08 20 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral
107 08 20 privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor alimentare- transa I în cadrul POAD la nivelul comunei Putna
108 08 24 privind convocarea de îndată a Consiliului local în ședință extraordinară
109 08 25 privind convocarea Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință ordinară
110 08 28 privind aprobarea modalității de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava
111 08 28 privind  desemnarea  persoanelor responsabile pentru aplicarea și derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.) la nivelul  comunei Putna , județul Suceava
112 08 31 privind Constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a două loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava
113 08 31 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Dabîca Maria
114 08 31 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Crețan Aurica
115 08 31 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Mutescu Leontina
116 08 31 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-lui Reuț Constantin
117 08 31 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Aga Veronica Marioara
118 08 31 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Maria
119 08 31 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 domnului Păduche Ilie
120 08 31 privind acordare ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cenușă Elena Ioana
121 08 31 privind modificare cuantum ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Cotos Maria Eva
122 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Biholar Viorica
123 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cenușă Veronica
124 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Cruț Viorica
125 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 domnului  Hrițcan Dimitrie
126 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 domnului Reuț Constantin
127 08 31 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei Zubaș Silvia
128 09 07 privind încetare contract individual de muncă a domnei Bubă Domnica- asistent personal
129 09 07 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
130 09 14 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
131 09 15 privind aprobarea listelor destinatarilor finali care vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati
132 09 17
Privind desemnare personal tehnic necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 439,440 și 441 Putna
133 09 17 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară
134 09 21 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Cenușă Elena Elisabeta -asistent personal
135 09 22 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către d-na Plamadă Andreea în funcția de consilier achiziții publice, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
136 09 22 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei David Andreea-Diana  ca urmare a expirării termenului  în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional asistent
137 09 30 Privind încetarea contractului individual de munca a doamnei Lucaci Teodora Lavinia
138 09 30 Privind acordarea unei indemnizatii lunare numitei Licaci Teodora Lavinia tutore a numitului Cebereac Ilie- persoană cu handicap grav cu însoțitor
139 09 30 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitului Dănilă Petru- persoană cu handicap grav cu însoțitor
140 09 30 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Corbos Maria Emanuela persoană cu handicap grav cu însoțitor
141 09 30 aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Sasaran Cristina Maria  reprezentant legal al minorului Sarasan Lucas Sebastian- persoana cu handicap grav cu însoțitor
142 09 30 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara în funcția de asistent personal gradația 2
143 09 30 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnului Corboș Emanuel în funcția de asistent personal gradația 0
144 09 30 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Rotiliuc Ramona Florentina
145 09 30 privind acordare alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Silvia
146 09 30 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Prelipcean Bianca Florentina
147 09 30 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Reuț Claudia Florentina
148 09 30 Privind acordare drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cruț Maria
149 09 30 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-nei Cîrdei Ancuța Florentina
150 09 30 privind încetare plată alocatie de susținere familiei d-neiCîrdei Maria Eleonora
151 09 30 privind încetare plată ajutor social conform Lg. 416/2001 doamnei  Andrieș Constatin
152 09 30 Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2020-iunie 2021
153 09 30 Privind acordarea unui ajutor de urgență în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
154 09 30 Privind organizarea comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investitii ” Lucrări de captare apă pluvială, de întreținere și accese pietonale în comuna Putna, județul Suceava”
155 10 09 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna în ședință extraordinară
156 10 09 Privind modificare dispoziției primarului nr. 85/2020
157 10 23 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Ilaș Anișoara angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
158 10 23 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Bodnar Maria  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
159 10 23 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Cenușă Marcel Constantin  angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
160 10 28 privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Ciobotariu Ionela îm funcția de asistent personal, gradția 0
161 10 29 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
162 10 30 privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, jud Suceava în ședință extraordinară
163 10 30 privind delegarea atribuţiilor de stare civilă D-nei Mitric Maria-Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi D-nei Doboş Anca –secretarul general al comunei Putna, judeţul Suceava
164 10 30 privind acordare ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021
165 10 30 privind acordarea dreptului la stimulent educational pentr grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada octombrie 2020-iunie 2021
166 10 30 privind modificare cuantum alocație alocatie de susținere familiei d-nei Barbir Lucia
167 10 30 privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Zubaș Maria Mihaela
168 10 30 privind încetare plată alocație alocatie de susținere familiei d-nei Aga Viorica
169 10 30
privind acordarea alocației de susținere familiei d-nei Barbir Petronela Iuliana
170 10 30 privind acordarea drpturilor de aistenta socială pentru familia doamnei Petrescu Niculina
171 10 30 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei domnului Galan Cristian Marian
172 10 30 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Lucaci Dimitrie
173 10 30 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 familiei doamnei Ciocan Virginia
174 10 30 privind acordarea  ajutorului social conform Lg. 416/2001 persoanei singure Axinte Elena
175 11 03 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
176 11 03 privind delegarea atribuţiilor de comunicare a sesizării pentru deschiderea procedurilor succesorale D-nei Mitric Maria- Paraschiva- consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
177 11 03 privind desemnarea unui funcţionar public pentru a completa, ţine evidenţa la zi a registrului agricol pe suport de hârtie şi în format electronic

şi a centraliza și transmite  către Registrul agricol național datele din registrul agricol din comuna Putna,

178 11 03 privind reorganizarea şi funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru identificarea nevoilor comunităţii şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.
179 11 03 privind desemnarea D-nei Cîrneală Andreea , inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Putna, judeţul Suceava , pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere  şi declaraţiile de interese depuse de persoanele din cadrul Consiliului Local Putna şi Primărie comunei Putna , judeţul Suceava
180 11 03 privind numirea doamnei Doboş Anca –secretarul comunei Putna, pentru a răspunde de completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava
181 11 03 privind desemnarea  doamnei Doboş Anca în calitate de responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă
182 11 03 privind reorganizarea Comisiei de efectuare a anchetelor sociale  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
183 11 03      privind  reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare
184 11 03 privind reorganizarea Comitetului local şi al Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă de la nivelul comunei Putna , judeţul Suceava
185 11 03 privind împuternicirea  funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava, care vor semna certificatele şi adeverinţele eliberate de către autoritatea publică locală
186 11 03 privind desemnarea D-lui Gherasim Florentin Călin, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, judeţul Suceava , în scopul de a răspunde de

aplicarea prevederilor  Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava

187 11 03 privind numirea D-lui  Gherasim Florentin Călin, consilier superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava ca inspector de protecție civilă în comuna Putna, judeţul Suceava
188 11 03 privind  desemnarea D-lui Gherasim Florentin-Călin –consilier principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna-pentru a duce la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă-Legea nr. 134/2010
189 11 03 privind desemnarea persoanei responsabile  de implementarea prevederilor legale privind asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava
190 11 03 privind reorganizarea Comisiei de selecţionare  a fondului arhivistic al Primăriei comunei Putna, judeţul Suceava
191 11 04 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea şi gestionarea petiţiilor
192 11 04 privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 70/2016 referitoare la aprobarea  Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor  privind gospodarirea, intretinerea si curatenia, salubrizarea si protectia mediului pe teritoriul administrativ al comunei Putna, judeţul Suceava
193 11 04 privind organizarea comisiei ce va răspunde de aplicarea prevederilor  Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
194 11 04 privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Putna, județul Suceava
195 11 04 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Putna, județul Suceava
196 11 04 Privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Putna, județul Suceava către viceprimarul comunei
197 11 05

Privind reorganizarea Comisiei de recepție a materialelor, obiectivelor de inventar și mijloacelor fixe procurate pentru bunul mers al activității în cadrul Primăriei comunei Putna, județul Suceava

198 11 10

privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna în ședință extraordinară

199 11 12 privind constituirea comisiei care asigura controlul respectării prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate apartinând domeniului privat al comunei Putna judetul Suceava
200 11 19 privind convocarea Consiliului local comunal Putna, jud Suceava în ședință ordina
201 11 20 privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral al secțiilor de votare din comuna Putna, județul Suceava în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
202 11 25 privind organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului pe anul 2020
203 11 25 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Negru Ștefan  angajat contractual- șofer  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
204 11 25 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Cenușă Crenguța  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
205 11 25 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Zubaș Doina   angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
206 11 25 privind stabilirea locaţiei pentru oficierea căsătoriilor
207 11 27  privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței unor familii sau persoane singure cu domiciliul în comuna Putna, județul Suceava altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021
208 11 27 privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada noiembrie 2020-iunie 2021
209 11 27 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Ilaș Rebeca
210 11 27 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Calancea Mihaela
211 11 27 privind modificarea cuntumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Adina
212 11 27 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Cenușă Doina Elena
213 11 27 privind încetarea plății ajutorului social cordat conform prevederiloe Lg. 416/2001 pentru familia numitului Cotos Ilie
214 12 07 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzare prin licitație publică, organizată în condițiile legii a unei suprafețe de 2046 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Putna, județul Suceava
215 12 11 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2020
216 12 14 privind constatarea suspendării de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
217 12 14 privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară
218 12 16 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a două loturi de teren aparținând domeniului privat al comunei Putna, judetul Suceava
219 12 29 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece decembrie 2020-martie 2021
220 12 29 privind încetarea plății ajutolui social acordat conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia doamnei Brânză Elena
221 12 29 privind încatarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Bobu Maria
222 12 29 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Fodor Livia Ana
223 12 29 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Veronica
224 12 29 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei acordată familiei numitului Pîrghie Maria
225 12 29 privind acordarea ajutorului conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru persoana singură Motrescu Nicoleta
226 12 29 privind acordarea ajutorului social conform prevederilor Lg. 416/2001 pentru familia domnului Cotos Nicolae
227 12 29 privind acordarea dreptului la stimulent educaționalpentru grădinoță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna pentr perioada decembrie-2020-iunie 2021
228 12 30 privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-nei Cenușă Lilioara domiciliată în comuna Putna judetul Suceava
 

 

Nr. crt Data emiterii

Anul 2021

 

Conținutul pe scurt al dispoziției

Luna Ziua
1 01 05 privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL  vor dobândi în cote egale posesia asupra imobilului nr. 33587, compus din teren categoria de folosință fâneață în suprafață de 950 m.p.
2 01 05 privind autorizarea încheierii unui contract de donație prin care minorii BOCA IONUȚ , BOCA SOFIA ANAMARIA  și BOCA MIHAIL  vor dobândi în cote egale de la tatăl lor BOCA ADRIAN dreptul de proprietate asupra unor imobile din comuna Putna
3 01 05 privind organizarea concursului pentru ocuparea  postului vacant de muncitor calificat I- angajat contractual –cu ½ normă   în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Putna, judeţul Suceava şi constituirea Comisiei de concurs , precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
4 01 07 privind organizarea grupului de lucru pentru distirbuirea pachetelor de alimente şi produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Putna, judeţul Suceava.
5 01 08 privind modificarea contractului individual de muncă al domnului  Chiraș Vasile , angajat contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna , judeţul Suceava ,
6 01 14 privind acordarea de spor pentru munca de noapte D-lui Chiraș Vasile- angajat contractual în funcţia de muncitor IV-fochist în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
7 01 21 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna in ședința ordinară
8 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Octavian-Gheorghe, angajat contractual-muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
9 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Procopiuc Ionel, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
10 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Biholar Adrian -Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
11 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Luca Mihai, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
12 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Bîcu Constantin, angajat contractual-muncitor calificat II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
13 01 25 privind stabilirea salariului  doamnei Crețan Luminița, angajat contractual- guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
14 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Negru Ștefan, angajat contractual- șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
15 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Aga Ștefan, angajat contractual- referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
16 01 25 privind stabilirea salariului  doamnei Calanciuc Mariana, angajat contractual- îngrijitor ½ normă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
17 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Scripcariuc Constantin Teodor, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
18 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Cenușă Marcel Constantin, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
19 01 25 privind stabilirea salariului  domnului Mironescu Pavel, angajat contractual- paznic  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
20 01 25 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Mitric Maria Paraschiva funcționar public- consilier asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
21 01 26 privind stabilirea salarizării asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
22 01 26 privind stabilirea   indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav,începând cu data de 13.01.2021
23 01 26 privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Lucaci Teodora Lavinia tutore Cebereac Ilie -persoană cu handicap grad cu însoțitor
24 01 26 privind angajarea pe durata nedeterminata a doamnei Lucaci Teodora Lavinia  în funcția de asistent personal , gradatia 1
25 01 29 privind încadrarea în muncă pe perioadă  nedeterminată, în calitate de angajat contractual, în funcţia de muncitor calificat I tâmplar, cu ½ normă, a numitului Rotar Vasile  , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna , judeţul Suceava
26 01 29 privind stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței sezon rece ianuarie 2021- martie 2021
27 01 29 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul Procedurii simplificate – intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de achiziție publică “Furnizare tractor pentru Primaria comunei Putna, județul Suceava”
28 01 29 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia numitei Aga Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
29 01 29 privind aprobarea acordarii unei indemnizatii lunare numitului Zegrea Nicolai -persoana cu handicap grav cu insotitor
30 01 29 privind acordarea alocației de sustinere a familiei pentru familia d-nei Pleșca Ionela domiciliata în comuna Putna, județul Suceava
31 01 29 privind acordare ajutor social conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat domnului Fodor Vasile
32 01 29 privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Păduche Ilie
33 01 29 privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 domnului Cotos Gheorghe
34 01 29 privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia domnului Cotos Gheorghe
35 01 29 privind acordarea dreptului la stimulent educațioal pentru grădiniță su formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada ianuarie 2021-iunie 2021
36 02 01 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Putna, județul Suceava
37 02 12 privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
38 02 19 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinara
39 02 22 privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Aga Ștefan   angajat contractual- referent asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
40 02 26 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru perioada februarie2021-iunie 2021
41 02 26 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Biholar Alina Lenuța în funcția de asistent personal, gradația 0
42 02 26 Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 privind venitul minim garantat pentru perosna singură/ familia d-lui Rotiliuc Simion
43 02 26 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg nr. 416/2001 pentru familia doamnei Gorban Elena
44 02 26 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 pentru familia domnului Ianachi Gheorghe
45 02 26 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cîrciu Elena Gheorghina
46 02 26 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Cenușă Elena
47 02 26 Privind încetarea plății alocației de susținerea familiei pentru familia doamnei Biholari Daniela
48 02 26 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Mutescu Leontina
49 02 26 Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a pachetelor cu ajutoare alimentare-tranșa II în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna
50 02 26 Privind aprobarea distribuirii pe liste suplimentare a produselor de igienă în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna
51 03 01 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Bodale Irina- asistent personal din comuna Putna, județul Suceava
52 03 11 privind constatare suspendare raporturi de serviciu ale doamnei Plamadă Andreea, consilier achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
53 03 12 Privind convocarea de îndată a Consiliului local Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
54 03 15 Privind organizare comisiei locale pentru recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții” Construire Grădiniță cu program normal în sat Gura Putnei, comuna Putna, județul Suceava”
55 03 22 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Bodale Iuliana Silvia în funcția de asistent personal, gradația 0
56 03 23 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Corboș Emanuel angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
57 03 23 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dănilă Lilioara Anișoara angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
58 03 31 Privind rectificarea  actului de deces nr. 41/2020 privind pe  POPESCU GHEORGHE , înregistrat la Primăria comunei Putna, judeţul Suceava
59 03 31 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia doamnei Crețan Aurica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
60 03 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitei Reuț Ancuța Liliana dociciliată în comuna Putna, județul Suceava
61 03 31 Privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat conform Lg. 416/2011 pentru familia doamneu Reuț Ancuța Liliana
62 03 31 Privind încatarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Lg 416/2001 pentru familia domnului Nistor Gheorghe
63 03 31 Privind încetarea dreptului la stimulent educational acordat minorei Biholari Maya Elena începând cu luna aprilie 2021
64 04 07 Privind organizarea Comisiei locale pentru recepţia finală a  obiectivului de investiţii              ” Desființare Grădiniță existentă și înființare, dotare Grădiniță cu program normal în sat Putna,  comuna Putna, județul Suceava ”
65 04 12 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară
66 04 16 Privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului temporar vacant de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava și constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
67 04 23 Privind aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Putna, județul Suceava, în anul 2021
68 04 29 Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitei Irimescu Teodora- persoană cu handicap grav cu însoțitor
69 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Rotiliuc Ramona Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
70 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Galan Dana Andreea domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
71 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
72 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Lenuța Măriuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
73 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Petronela Iuliana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
74 04 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bobu Marta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
75 04 29 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Galan Cristian Marian
76 04 29 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Bîcu Romeo Oliver
77 04 29 Privind încetarea dreptului la stimulent educațional acordat minorei Crețan Aurica începând cu luna Mai 2021
78 05 06 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Breabăn Carolina în funcția de asistent personal, gradația 0
79 05 14 Privind angajarea pe durată nedeterminată a doamnei Aolăriței Niculina în funcția de asistent personal, gradația 0
80 05 17 Privind numirea D-nei David Andreea Diana în funcția publică de execuție, temporar vacantă, consilier achiziții publice, grad profesional asistent în Biroul financiar-contabil, achiziții publice, fond funciar, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
81 05 20 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară
82 05 26 Privind autorizarea încheierea unui contract de donație prin care minorul Palievici Ștefan cu CNP 5111024330205 va dobândi dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul nr. 30563, compus din teren categoria de folosință arabil în suprafață de 1.732 m.p., înscris în CF nr. 30563 a comunei cadastrale Putna
83 05 31 Privind încetarea încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Popescu Ramona Păunița
84 05 31 Privind suspendarea ajutorului social acordat conform Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor
85 05 31 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(nei) Juravle Elena domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava
86 05 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Cenușă Adina domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava
87 05 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Bîcu Romeo Oliver domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava
88 05 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) Popescu Ramona Păunița domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava
89 05 31 Privind acordarea dreptului la stimulent educational pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava, pentru luna Iunie 2021
90 05 31 Privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Puzdre Trandafira Mirela angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, județul Suceava
91 06 04 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
92 06 17 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna în ședință extraordinară
93 06 18 Privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții
94 06 24 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, în ședință ordinară
95 06 30 Privind angajarea pe durată determinată a doamnei Coneac Lăcrămioara în funcția de asistent personal, gradația 0
96 06 30 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificărilor și completărilor ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cotos Nicolae
97 06 30 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Cenușă Maria
98 06 30 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Pintescu Cristina Elena domiciliat (ă) în comuna Putna, județul Suceava
99 06 30 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Cotos Nicolae domiciliat (ă) în comuna Putna, județul Suceava
100 06 30 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului (ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
101 06 30 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cenuță Lenuța domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
102 06 30 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Schipor Gheorghe – persoană cu handicap grav cu însoțitor
103 06 30 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Buba Dimitrie- persoană cu handicap grav cu însoțitor
104 06 30 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Schipor Mirela – persoană cu handicap grav cu însoțitor
105 06 30 Privind reluarea plății ajutorului social acordat conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Petrescu Lazăr Gligor
106 06 30 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pintescu Mariana Ana domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
107 07 08 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință extraordinară
108 07 22 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, județul Suceava în ședință ordinară
109 07 28 Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Coneac Lăcrămioara  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
110 07 29  Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) BARBIR PETRONELA IULIANA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
111 07 29 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei, acordată familiei numitului(ei) PLEȘCA IONELA domiciliat(ă) în comuna Putna, județul Suceava
112 07 29 Privind acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/ familia dlui/dnei HRIȚCAN VICTORIA
113 07 29 Privind încetarea plății indemnizații lunare acordată numitului ZEGREA NICOLAI -persoană cu handicap grav cu însoțitor
114 08 02 Privind constituirea comisiei de disciplina
115 08 25 Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Schipor Elena  angajat contractual- asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
116 08 27 privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul  Primăriei comunei Putna, județul Suceava
117 08 31 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ilaș Ana Georgeta domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
118 08 31 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Buraciuc Angelica domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
119 08 31 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Barbir Lucia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
120 08 31 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Prelipcean Bianca Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
121 08 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Popescu Alina Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
122 08 31 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Ciocan Virginia domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
123 08 31 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru persoana singură/familia dlui/d-nei Prelipcean Bianca Florentina
124 09 01 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară
125 09 02 privind împuternicirea persoanelor care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în Hotărârea Consiliului local Putna nr. 57/2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea  Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Putna, judeţul Suceava
126 09 08 privind aprobarea Listei suplimentare-produse de igienă transa IV, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava
127 09 08 privind aprobarea Listei suplimentare-ajutoare alimentare transa III, cuprinzând beneficiarii Programului Operațional Ajutorarea Perosnelor defavorizate-POAD la nivelul comunei Putna, județul Suceava
128 09 09 privind aplicarea sancţiunii disciplinare de reducere a salariului de bază pe o durată de o lună, cu 10 % , muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava
129 09 15 Privind convocarea de îndată a Consiliului local comunal Putna , judetul Suceava în ședință extraordinară
130 09 22 Privind  suspendarea contractului individual de muncă al D-lui Corboș Emanuel, angajat contractual-asistent personal al persoanei cu handicap grav  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
131 09 23 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară
132 09 24 Privind convocarea Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă ordinară
133 09 30 Privind  aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitei Corboș Maria Emanuela- persoană cu handicap grav cu însoțitor
134 09 30 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica
135 09 30 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) ROTILIUC RAMONA FLORENTINA  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
136 09 30 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Bîcu Ilioara domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
137 09 30 Privind încetarea plății indemnizației lunare acordată numitei Sasaran Cristina Maria reprezentant legal al minorului Sasaran LucasSebastian
138 09 30 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiiilor preșcolari din comuna Putna pentru perioada septembrie 2021-iunie 2022
139 10 06 Privind acordarea de ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social acordat conform Legii nr 416/2001 pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022
140 10 13 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Putna, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară
141 10 18 Privind aplicarea sancţiunii disciplinare de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă a domnului  Procopiuc Ionel, muncitor calificat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava
142 10 18 Privind încetarea contractului individual de munca al d-lui PROCOPIUC IONEL angajat contractual- muncitor calificat II- , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
143 10 21 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară
144 10 22 Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Chiraș Vasile  angajat contractual- muncitor calificat IV-fochist  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
145 10 22 Privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Aanei Victorița Ilaria  angajat contractual- asistent medical comunitar  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
146 10 26 Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Brănză Oana Elena- asistent personal al persoanei cu handicap grav cu însoțitor Brînză Vasile Adrian
147 10 27 Privind aprobarea acordării unei indemnizații lunare numitului Brînză Vasile Adrian -persoană cu handicap grav cu însoțitor
148 10 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Brînză Oana Elena domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
149 10 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Reuț Claudia Florentina domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
150 10 29 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Buraciuc Ileana  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
151 10 29 Privind acordarea alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui (nei) Crețan Aurica  domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
152 10 29 Privind acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoana singră/ familia d-lui Galan Cristian-Marian
153 10 29 Privind încetarea plății ajutorului social acordat conform Lg 416/2001 pentru Cenușă Marțincu Viorica
154 10 29 Privind încetarea plății alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Cîrdei Maria domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
155 10 29 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru grădiniță sub formă de tichete sociale copiilor preșcolari din comuna Putna, județul Suceava pentru perioada noiembrie2021- iunie 2022
156 10 29 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru familia d-lui(ei) Pleșca Ionela domiciliată în comuna Putna, județul Suceava
157 11 02 Privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Bîcu Ștefan care ocupa funcția publică de referent, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Putna, județul Suceava ca urmare a decesului acestuia
158 11 02 Privind încetarea dreptului la stimulent educațional educațional acordat minorului Reuț Alexandru Ionuț începând cu luna decembrie 2021
159 11 03 Privind desemnarea doamnei Cîrneală Andreea, având funcţia de inspector superior în cadrul Biroului finaciar contabil,achiziţii publice,urbanism şi amenajarea teritoriului, cu responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă
160 11 04 Privind modificarea şi completarea fişei postului D-nei Cîrneală Andreea și a   D-nei David Andreea Diana funcţionari publici în aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava
161 11 15 Privind organizarea Comisiei locale pentru recepția unor lucrări de reparații și investiții efectuate în comuna Putna, județul Suceava
162 11 19 Privind convocarea Consiliului local comunal Putna , județul Suceava în ședință ordinară