Hora Bucovinei

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea durabila a turismului în judetul Suceava prin cresterea numarului de turisti, îmbunatatirea gradului de atractivitate prin promovarea destinatiei turistice Bucovina.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezinta cresterea gradului de atractivitate a judetului Suceava, promovarea produsului specific „Hora Bucovinei” prin organizarea unui eveniment cu impact turistic, necesar elaborarii brand-ului „Hora Bucovinei”, în vederea dezvoltarii turistice si a stimularii economice a judetului Suceava.

Proiectul „Hora Bucovinei” îsi propune sa faca cunoscut la nivel national specificul si unicitatea obiceiurilor si traditiilor pastorale din Bucovina si sa îmbunatateasca imaginea Bucovinei la nivel national.