Taxe și impozite persoane fizice

Acte necesare pentru declararea şi impunerea clădirilor, terenurilor şi maşinilor în cazul persoanelor fizice

1. Documente necesare pentru declarare si impunere cladiri:

 1. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc
  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
  • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor; etc
  • Schita imobil ;
  • Act de identitate pentru toti proprietarii
  • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul)
 2. Cladiri nou construite
  • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
  • Autorizatia de construire;
  • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie, insotit de certificatul energetic ;
  • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabili
  • tatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor;
  • Schita cladirii;
  • Act de identitate pentru toti proprietarii.
  • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul) model ITL 104(2010)
 3. Cladiri retrocedate
  • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
  • Proces verbal de predare-primire;
  • Dispozitia Primarului de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
  • Act de identitate pentru toti proprietarii
  • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
  • Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) model ITL 104(2010)

2. Documente necesare pentru declarare si impunere teren:

 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL 003(2016)

3. Documente necesare pentru declarare si impunere mijloace de transport:

 • Cartea de identitate ;
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Actul de identitate;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 005(2016)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - Descarcă formular
Declarație fiscală - Decizie impozit auto - Descarcă formular
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului auto > 12 tone - Descarcă formular
Cerere certificat de atestare fiscală - Descarcă formular