Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

R E G I S T R U
pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: ………………………………………………….
Elaborat: …………………………………………
Responsabil/Şef compartiment: ………………………………………………………..

Nr. Crt. Data primirii Persoana/ Organizaţia iniţiatoare Date de contact (cel puţin e-mail) Textul propus de autoritatea iniţiatoare Conţinut propunere/ sugestie/opinie Stadiu (preluată / nepreluată) Justificarea nepreluării
1.