PUD

Documente necesare pentru avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu” (PUD)

 • Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului) şi opis lucrare;
 • Dovada achitării taxei de avizare;
 • Certificatul de Urbanism însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie);
 • Actele de proprietate şi extras de carte funciară la zi (copie), în cazul concesionarii, obligatoriu regim juridic însoţit de ridicare topografică
 • Copie C.I./C.U.I.
 • Declaraţia proprietarului cu identificarea numelui şi adresei proprietarilor învecinaţi cu terenul care a generat P.U.D.;
 • Foto cu panoul privind intenţia de elaborare a P.U.D.;
 • Plan/planuri actualizate cu reţelele din zonă;
 • CD cu planşele scanate în format jpg sau pdf (vor fi scanate color exact planşele care fac parte din documentaţie, semnate şi ştampilate) pentru prezentarea în şedinţă
 • şi în format dwg pentru arhivarea şi actualizarea bazei de date;
 • Număr de telefon al proiectantului pentru contact;
 • Avize/acorduri/declaraţii/studii solicitate prin acord de urbanism;
 • Cadastru imobil (copie).