Hotărâri consiliu

HCL nr 67 din 28.07.2022 - proiect statii reincarcare masini electrice - Descarcă hotărâre

Lucrarea nr.24/2022 - SF - Vezi lucrarea
HCL nr 16 din 2021 - aprobare buget venituri si cheltuieli 2021 - Descarcă hotărâre
HCL nr 7 din 29.01.2021 - Descarcă hotărâre
HCL nr 67 din 31.08.2020 - Descarcă hotărâre
HCL nr 58 din 12.07.2018 - Descarcă strategie
HCL nr 57 din 12.07.2018 - Descarcă strategie
Strategia de dezvoltare locala a comunei Putna 2014-2020 - Descarcă strategie
Hotărâre tarife inchiriere camin Gura Putnei - Descarcă hotărâre
Hotărâre strategie de dezvoltare locala - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind planul de analiză și acoperire a riscurilor 2018 - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind regulament aparat propriu - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 2018 - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind organizarea pazei comunale 2018 - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind planul de interes local Legea nr. 416/2001 - Descarcă hotărâre
Hotărâre program finanțări nerambursabile 2018 - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind regulamentul sălii de sport, comuna Putna - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru sala de sport - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere aterenurilor domeniului public și privat - Descarcă hotărâre
Hotărâre privind taxele speciale pentru prestarea unor servicii 2018 - Descarcă hotărâre

Descarcă documente