Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Actualizare Plan Urbanistic General

 

JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PUTNA
www.primariaputna.ro
tel: 0230414102 fax: 0230414102
Nr. 164 din 13.01.2023

 

Anunț public privind dezbaterea publică
Elaborare studii de fundamentare

Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Putna, județul Suceava

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică şi semnării contractului de prestări servicii încheiat cu REDV Birou de Arhitectură și Urbanism S.R.L., Primăria Comunei Putna, invită publicul interesat (persoane fizice şi juridice) să participe la dezbaterea publică din data de 30.01.2023, începând cu ora 11:00, sala Căminului cultural “Ștefan cel Mare” din localitatea Putna, Comuna Putna, jud. Suceava.

Planul Urbanistic General este o documentație cu caracter de reglementare, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize teritoriale să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experiență în elaborarea planurilor urbanistice generale, întocmite în urma unui proces participativ de planificare teritorială, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesați.

Acest eveniment are loc în condițiile prevăzute prin Ordinul de Ministru nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Vor fi prezentate şi dezbătute concluzii de fundamentare, situația actuală privind reglemantarea urbanistică a teritoriului respectiv direcțiile de dezvoltare ale comunei Putna, jud. Suceava.

Documente

Ultima actualizare: 10:36 | 17.05.2024

Sari la conținut