Componență consiliu

Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.

Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de consiliu) consilierii sunt remuneraţi.

Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte sau, după caz, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Consiliul Local Putna are in componenta un numar de 13 consilieri:

Nr. crt. Numele și prenumele Apartenența politică
1. Aanei Marius Cristian - Viceprimar Partidul Național Liberal
2. Andriescu Dorin Partidul Național Liberal
3. Boghean Mihai Iulian Partidul Național Liberal
4. Breabăn Ileana Partidul Ecologist Român
5. Cenuşă-Nohai Nicoleta Partidul Național Liberal
6. Chifan Georgeta Gabriela Partidul Național Liberal
7. Crețan Ciprian Florentin Partidul Social Democrat
8. Cuciurean Gheorghe Partidul Național Liberal
9. Juravle Constantin Partidul Național Liberal
10. Lucaci Daniel Partidul Național Liberal
11. Plamadă Tudor Partidul Național Liberal
12. Schipor Vasile Partidul Social Democrat
13. Zubaş Ornella Daniela Partidul Social Democrat