Comisii de specialitate

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, protecția mediului și turismului, având următoarea componență:

 • Aanei Marius Cristian
 • Boghean Viorel
 • Breabăn Ionel Gabriel
 • Cuciurean Gheorghe
 • Juravle Constantin
 • Lucaci Daniel
 • Turtă Ionuţ

2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, având următoarea componență:

 • Zubaş Ornella Daniela
 • Cenuşă Nohai Nicoleta
 • Plamadă Tudor

3. Comisia administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor având următoarea componență:

 • Aga Octavian Sorin
 • Palievici Ilie Gheorghe
 • Juravle Constantin