Ajutor pentru încălzire

ANUNŢ  IMPORTANT !!!

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 NOIEMBRIE 2022 SE ÎNTOCMESC DOSARELE PENTRU AJUTOR DE INCALZIREA LOCUINŢEI ŞI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII nr.226/2021.

BENEFICIAZĂ DE ACESTE DREPTURI:

Familiile sau persoanele singure care nu au alte proprietăţi sau bunuri, aşa cum sunt prevăzute în cerere, şi care obţin un venit mediu net lunar de până la  1386 lei/persoană în cazul familiei şi până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ACORDARE  AJUTOR ÎNCĂLZIRE:

  • ADEVERINŢĂ REGISTRUL AGRICOL;
  • ADEVERINŢĂ COMPARTIMENTUL IMPOZITE ŞI TAXE;
  • CARTILE DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL A TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE;
  • COPIE: CI/BI A TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI;
  • CERTIFICATE DE NAŞTERE: –  COPII PÂNĂ LA 14 ANI;
  • ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE NETE ALE FAMILIEI REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ, DUPĂ CAZ: ADEVERINŢĂ SALARIAT, CUPOANE DE PENSIE, ŞOMAJ, INDEMNIZAŢII, AJUTOARE CU CARACTER PERMANENT ŞI ALTE CREANŢE LEGALE;
  • COPIE DUPĂ ULTIMA FACTURĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ.

 

!!!NU BENEFICIAZĂ DE AJUTORUL PT. ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI  FAMILIILE CARE AU ÎN PROPRIETATE:

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale şi/sau păsări
1         Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

 

Cerere de solicitare ajutor pentru încălzirea locuinței – Anexa 1: Descarcă formular
Cerere de solicitare ajutor pentru încălzirea locuinței – Anexa 2: Descarcă formular